Go to Top

Vestforbrænding Tag A5

Renovering af tag på ovnhal for Vestforbrænding I/S

 

Den eksisterende tagkonstruktion, ovenlys og øverste facadekassetter på ovnhal 5 var stærkt medtaget på grund af utilstrækkelig ventilation og kondens.

Projektet omfattede en total nedrivning af ca. 1100 m² tag inkl. diverse teknisk udstyr på taget.

Herefter udførtes udlægning af nye trapezplader, isolering og tagpap samt udskiftning af de 3 ovenlysbånd. Samtidig blev de øverste ca. 5 meter facadekassetter udskiftet og Sinus plader genmonteret.

Indvendigt blev der udført rengøring af stål i tagkonstruktionen og pletvis malerreparation, udskiftning af alle tekniske føringsveje under tag (kabelstiger m.m.) til nyt. Derudover blev der etableret ny trappe og trappehus til tag, samt udskiftet ca. 600 bolte i den gamle konstruktion.

Under udførelsen skulle vi koordinere med udskiftning af det gamle ventilationsanlæg som var bygherreleverance.

 

I option havde bygherre tilvalgt en udskiftning af tagdug og ovenlys på Restproduktionsbygning. Den gamle tagdug blev fjernet og nyt tagpap lagt på. Ca. 60 kvm tag blev opbygget fra bunden med helt nye trapezplader, isolering og tagpap da en del gamle ventilationsgennemføringer blev skrottet.

Taget på restproduktbygningen skulle ligne det øvrige tag, hvilket betød montering af nye ovenlysvinduer samt nye rækværk og nyt ventilationsanlæg.

 

 

Totalentreprise

Bygherre
Vestforbrænding I/S

Entreprisesum
kr. 12.000.000

Udførelsesperiode
April - oktober 2017

PDF Download PDF