Go to Top

Værkstedsbygning Vej & Park

For Næstved Kommune, Vej & Park, skal C.C. Brun opføre en ny værkstedsbygning.

Eksisterende bygning nedrives.

Den nye bygning er en værkstedsbygning med mekaniker- og smedeværksted med personalerum, værkførerkontor og baderum.
Værkstedsbygningen opføres i et plan som en traditionel hal med stålrammer og saddeltag og med indskudt dæk over kontorer og baderum.

 

 

Hovedentreprise

Bygherre
Næstved Kommune

Totalrådgiver
ETN Arkitekter

Ingeniør
AJ Consult A/S

Entreprisesum
kr. 7.666.300,-

Udførelsesperiode
17. februar - 21. august 2020

PDF Download PDF