Go to Top

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg

 

Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgøringsbygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet.

Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rørinstallationer samt betondæk og -fundamenter.

På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover  males vægge og lofter i alle rum, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum udføres mindre omfang af VVS-arbejder som vand- og afløbsinstallationer.

Endvidere opføres en ny bygning på 175 m2, kaldet Kalkpillebygningen. Her samles det kalk, der bliver fjernet fra vandet.

I Kalkpillebygningen etableres under anden entreprise tanke til opbevaring af lud samt siloer til opbevaring af kalkpellets. Under bygningsentreprisen etableres en vognport for levering og afhentning af materialer, der skal bruges i processen.

Kalkpillebygningen pælefunderes og opføres i betonelementer med skalmur. Der leveres og monteres døre og vinduer, og lofter, gulve og vægge males indvendigt. Tagbelægning udføres med tagpap. Indvendigt opføres en trappe med reposer.
Til Kryo-tanken (som leveres af anden entreprenør) etableres et fundament.

Under denne entreprise etableres 2 tanke i jorden til opsamling af forskellige spildprodukter , en på 3 m3 og en på 10 m2 (tankene leveres under anden entreprise).

Hovedentreprise

Bygherre
HOFOR A/S

Arkitektrådgiver
Gottlieb Paludan Architects

Ingeniørrådgiver
Krüger A/S

Entreprisesum
kr. 14.000.000,-

Udførelsesperiode
August 2018 - december 2019

PDF Download PDF