Go to Top

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg

 

Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgørings-bygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet.

Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rør-installationer samt betondæk og -fundamenter.

På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum skal der udføres mindre omfang af VVS-arbejder som vand- og afløbs-installationer.

Endvidere opføres en ny bygning på 175 m2, kaldet Kalkpillebygningen. Her samles det kalk, der bliver fjernet fra vandet.

I Kalkpillebygningen etableres under anden entre-prise tanke til opbevaring af lud samt siloer til opbevaring af kalkpellets. Under bygningsentreprisen etableres en vognport for levering og afhentning af materialer, der skal bruges i processen.

Kalkpillebygningen pælefunderes og opføres i beton-elementer med skalmur. Der leveres og monteres døre og vinduer, og lofter, gulve og vægge males indvendigt. Tagbelægning udføres med tagpap. Indvendigt opføres en trappe med reposer.
Til Kryo-tanken (som leveres af anden entreprenør) skal der etableres et fundament.

Til opsamling af forskellige spildprodukter skal der under denne entreprise etableres 2 tanke i jorden, en på 3 m3 og en på 10 m2 (tankene leveres under anden entreprise).

Hovedentreprise

Bygherre
HOFOR A/S

Arkitektrådgiver
Gottlieb Paludan Architects

Ingeniørrådgiver
Krüger A/S

Entreprisesum
kr. 14.000.000,-

Udførelsesperiode
August 2018 - december 2019

PDF Download PDF