Go to Top

Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe

 

Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau. Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene.

I forbindelse med overdækningen af varegårdene skal den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene ombygges og udvides. Den eksisterende stibroforbindelse fra Biblioteksgangen til Ved Klostermuren skal nedrives og der planlægges udført en ny trappe og cykelrampeforbindelse til erstatning for denne.

For at kunne udføre overdækningen af varegårdene er det nødvendigt at nedrive eksisterende svalegange over varegårdene ligesom det er nødvendigt at etablere en ny flugtvejsmulighed fra parkeringskælderen i kælderniveau -2 under Superbrugsens varegård, fra varegården selv samt fra tagniveauet over superbrugsen, hvorfra der i dag er flugtvej via en spindeltrappe som nedlægges.

 

Hovedentreprise

Bygherre
Roskilde Kommune / KS Algade Roskilde

Totalrådgiver
Skanding A/S

Entreprisesum
kr. 12.135.600,-

Udførelsesperiode
15. februar - 7. september 2021

PDF Download PDF