Go to Top

Snekkersten Vandværk

Opførelse af nyt vandværk

 

For Forsyning Helsingør er vi i gang med at opføre et nyt vandværk i Snekkersten.

Opgaven udføres i en ”delt totalentreprise” i samarbejde med Krüger og med bistand fra både Gottlieb Paludan Architects og ISC Rådgivende Ingeniører.

Det nye vandværk opføres meget tæt på eksisterende værk.

Vandværket opføres som 3 sammenbyggede bygningsmasser, bestående af en stor (13 m høj) vandbehandlingshal, en to-etages bygning til teknik og iltning og endelig af en lav ankomstbygning.

Udover at forsyne Helsingør og opland med rent vand, kommer det nye værk til at fungere som et læringssted, hvor kommunens skoler kan få fortalt ”vandets historie”.

Byggeriet har en samlet entreprisesum på 65 mio. kroner – inklusiv nedrivning af det gamle værk på Agnetevej.

Vandværket skal være i drift i december 2019, og det gamle værk skal være revet ned senest i august 2020.

 

Totalentreprise

Bygherre
Forsyning Helsingør

Totalentreprenør
Krüger A/S

Rådgiver arkitekt
Gottlieb Paludan Architects

Rådgiver ingeniør
ISC Rådg.Ingeniører

Entreprisesum
kr. 33.600.000,-

Udførelsesperiode
August 2018 - august 2020

PDF Download PDF