Go to Top

Skovvang, Rudersdal

Opførelse af nyt dagcenter for demente

 

Rudersdal Kommune havde udbudt denne opgave efter en nyere udbudsmodel, med integreret byggeri (udarbejdet af Molt Wengel Advokater), hvor vi som entreprenør har deltaget i projekteringen, hvor den primære rolle har været at bidrage med bygbarheden og sørge for at den økonomiske ramme overholder de stillede krav.

 

På området, hvor det nye dagcenter er placeret, blev den tidligere bygning miljøsaneret og fjernet, en opgave som blev udført af Søndergaard Nedrivning A/S.

Det smukt placerede dagcenter er på 300 kvm og er designet af arkitekterne Rørbæk & Møller. CCBrun er totalentreprenør på projektet og har udført jord, kloak, beton og tømrerarbejder i egenproduktion.

 

 

Integreret samarbejde

Bygherre
Rudersdal Kommune

Totalrådgiver
Rørbæk & Møller Arkitekter A/S

Underrådgiver
Torkil Laursen Ingeniører A/S - Schul Landskabsarkitekter

Entreprisesum
kr. 9.700.000,-

Udførelsesperiode
1. oktober 2017 - 1. juli 2018

PDF Download PDF