Go to Top

Roskilde Materielgård

Renovering af Roskilde Materielgård for Vejdirektoratet

Materielgården i Roskilde anvendes til driften af Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor pladsen om vinteren anvendes til læsning af salt og saltlage på saltspredere samt rengøring af materiel. Om sommeren fungerer materielgården som oplag af vintermateriel, hvor service og vedligehold foretages, således Vejdirektoratets materiel, saltspredere og sneplove er klar til drift i vinterperioden.

Opgaven omfatter nedrivning, renovering af salthal, ny saltsilo, udskiftning af afløbsledninger, ny belægning, hegn og hurtigporte samt støbning i betonplader til vaskeplads og læsserampe.

Derudover udførtes ny el-installation, lys, video og alarmer, og samtidig udførtes nybygning af teknik-/mandskabshus.

Opgaven er udført i hovedentreprise med Niras A/S som rådgiver.

 

Hovedentreprise

Bygherre
Vejdirektoratet

Rådgiver
Niras A/S

Entreprisesum
kr. 7.000.000,-

Udførelsesperiode
Maj - september 2019

PDF Download PDF