Go to Top

Rigshospitalet

Etablering af isotopafkast / nyt filterrum

 

På Rigshospitalet har CC Brun stået for opførelse af en ny bygning for isotopafkast for Finsenbygningen.

I forbindelse med etablering af Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt ”Nordfløjen”, var det nødvendigt at ændre kanalføringen for isotopafkastet fra Finsenbygningen. Endvidere skulle filtrering af isotopudsugning ændres fra decentral filtrering i 2 rum med filterkasser monteret i rummene, til central filtrering med filtre monteret i et nyt filterrum.

Den eksisterende Finsenbygning var en bygning i 2 etager under jorden, hhv. i kælder- og underkælder niveau. Det eksisterende isotopafkast var på daværende tidspunkt opført ved siden af indgangen i Finsenbygningens østside. Dette afkast blev nedlagt, og erstattet af en ny skorsten.
Det eksisterende afkast blev omlagt og ført frem til den nye tilbygning, hvor et nyt ventilationsanlæg filtrerer afkastet inden det ”kastes” ud igennem den nye skorsten. Fra den nye tilbygning etableredes en kanalføring i jord til skorstenen.

Den nye tilbygning er etableret i kælderniveau og placeret oven på den eksist. underkælder.

Råhusentreprise

Bygherre
Region Hovedstaden

Rådgiver
Niras A/S

Entreprisesum
kr. 4.400.000,-

Udførelsesperiode
Juni - oktober 2017

PDF Download PDF