Go to Top

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke.

 

Der etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene.

 

Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet først på efteråret.

 

Jord-, kloak- og betonarbejde

Bygherre
Anker Damgaard Paulsen

Entreprisesum
kr. 4.700.000,-

Udførelsesperiode
November 18 - maj 19

PDF Download PDF