Go to Top

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke, hver blok er på 3 etager.

Derudover etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene. Det samlede byggeri er ca. 1400 kvm.

 

Arbejdet forventes afsluttet først på efteråret.

 

Jord-, kloak- og betonarbejde

Bygherre
Anker Damgaard Paulsen

Entreprisesum
kr. 4.700.000,-

Udførelsesperiode
November 2018 - juni 2019

PDF Download PDF