Go to Top

NCK pilotanlæg

Opførelse af ny pilotbygning

 

Projektet omhandler opførelsen af en ny bygning til brug for NCKs pilotprojekter.

Byggeprojektet er udbudt som storentreprise, hvor CC Brun har første fase: råhusentreprisen bestående af af jord-, kloak- og betonarbejdet samt elementmontagen til og med det færdige råhus.

Bygningen er en udvidelse af NCKs nuværende lokaler på nabovejen Rugmarken. Byggeriet består af en bygning i betonelementer, med stue og 1. sals plan. Facader er sandwichelementer med beton forplade, beton indervægge og RTP (Ribbetagelementer) der spænder på tværs af bygningen. 1. sals dækket insitu-støbes.

 

Råhusentreprise

Bygherre
NCK

Entreprisesum
kr. 9.400.000,-

Udførelsesperiode
Oktober 2018 - marts 2019

PDF Download PDF