Go to Top

Lundbeck, B8-RCA Relocation

Opførelse af ny bygning

 

Hos Lundbeck i Valby har CCBrun opført en helt ny bygning, som skal bruges som arkiv.

Arkivet skal bruges til opbevaring af dokumentation for alle de forsøg/prøver, der sker i forbindelse med udvikling af medicinske produkter. Loven foreskriver, at denne dokumentation skal gemmes i 30 år efter produktet ikke længere er på markedet.

CCBrun har udført storentreprise A: Byggeplads, landskab, grave-/jordarbejder, spuns, dræn, fundament, terrændæk + kloak, in situ-støbning på tag og dæk.

Endvidere har vi udført storentreprise C, som omfatter: Lukning facade, lukning tag, indv. aptering etc.

 

 

Storentreprise

Bygherre
Lundbeck A/S

Udførelsesperiode
September 2017 - 29. juni 2018

PDF Download PDF