Go to Top

Kvartershuset

Fornyelse af Kvartershuset

 

For Foreningen “Kvartershuset” på Borgbjergvej i København SV har vi udført en opgave med en ombygning og nyindretning af Kvartershuset.

Projektets primære mål er at opgradere Kvartershusets faciliteter og gøre dem mere anvendelige for husets brugere, især at forbedre tilgængeligheden til husets etager.

En ny adgangszone er placeret som en ny stålkonstruktion på Kvartershusets gavl, som en forlængelse og tolkning af bygningens markante profil. Den ny stålkonstruktion giver adgang og udeophold til alle Kvartershusets etager. ”Stålstativet” vil være synligt helt fra Sydhavnsgade til ”den røde plads” og brugerne der opholder sig på balkonerne eller er på vej til og fra aktiviteter, vil være levende reklame for aktiviteten i huset.

Designet betyder, at huset forlænges og dermed tilgodeses tilgængeligheden via trapper og lift.

Totalentreprise

Bygherre
Foreningen Kvartershuset

Arkitekt
Dorte Mandrup Arkitekter

Ingeniør
Steensen Varming Rådg.Ing. A/S, Kim Olsson A/S

Entreprisesum
kr. 8.200.000,-

Udførelsesperiode
Oktober 2015 - marts 2016

PDF Download PDF