Go to Top

KU.BE, Frederiksberg

Kultur og bevægelse på Frederiksberg

 

Råhusentreprisen i forbindelse med opførelsen af KUltur- og BEvægelseshuset (KU.BE) på Frederiksberg.

Bygningen på i alt 4.400 kvm i tre etager er opført 100 procent i insitu-støbt beton. I alt indgår der 2.300 kbm beton, 282 tons armering og 350 tons stålkonstruktioner, og byggeriet er for C.C. Brun’s vedkommende kendetegnet ved stor egenproduktion. Det gælder ud over betonarbejdet også jord- og kloakarbejde, stikledninger og arbejder i terræn omkring byggepladsen ”Urbant Garden”.

I en stor udgravning opbygges en 1.000 kvm stor kælder med væsentlige fundamentforskydninger og skæve vinkler, som indebærer, at også kældervægge insitustøbes.

Råhusentreprise

Bygherre
Frederiksberg Kommune

Arkitekt
Arkitektfirmaerne MVRDV og ADEPT

Ingeniør
Søren Jensen A/S

Byggestyring
Orbicon

Entreprisesum
kr. 60.000.000,-

Byggeperiode:
Juni 2014 - juli 2016

PDF Download PDF