Go to Top

Kløvermarksvej, HOFOR

For HOFOR A/S skal C.C. Brun stå for renoveringsarbejder på Pumpestation Kløvermarksvej.

Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning skal afrigges og ryddes for installationer, så den kan anvendes til andet formål.

Eksisterende Ristebygning og Venturibygning nedrives.

Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen bliver i dag ledt til den gamle pumpestation. Der skal etableres nye forbindelser til det offentlige kloaksystem i stedet. Grundet stor dybde på eksisterende ledninger, kræver dette etablering af en ny pumpebrønd.

Arealerne omkring pumpestationen skal renoveres og der skal herudover etableres et mindre regnvandsbassin.

 

Renovering

Bygherre
HOFOR A/S

Rådgiver
Krüger A/S

Entreprisesum
kr. 9.300.000,-

Udførelsesperiode
1. februar - 1. juli 2020

PDF Download PDF