Go to Top

Hvidovre Hospital

Udførelse af betonopgave på Hvidovre Hospital.

Etablering af et nyt dørhul for adgang til ambulatoriet inde i selve adgangshallen.

Arealet omkring det nyetablerede ligger i to niveauer, som er forbundet med en rampe. Den høje del af gulvet skal skæres væk på et areal på 13 kvm og sænkes 50 cm ved støbning af et nyt etagedæk. Skæring af nyt dørhul til skydeport.

Et søstensbed med kunst m.v. er også ændret og til sidst blev det hele retableret med skiferfliser som eksisterende.

Bygherre:
Hvidovre Sygehus

Entrepriseart:
Betonentreprise

Entreprisesum:
Kr. 400.000,-

Byggeperiode:
juni - august 2014

PDF Download PDF