Go to Top

Frederikssundsbanen, DSB

På S-togstationerne Ølstykke, Egedal, Kildedal og Stenløse, som alle ligger på DSB’s Frederikssundsbane, er vi i gang med en opgave, som omfatter

udskiftning af glas, nye døre samt malerarbejde på læskure / venterum.

 

Arbejdet udføres i hovedentreprise med Gottlieb Paludan som rådgiver og forventes færdigudført i løbet af efteråret.