Go to Top

Frederiksberg Gymnasium

Etablering af elevatorskakt

 

I forbindelse med etablering af ny adgangsvej, fra trapperepos med nedgang til metrostationen og med indgang til Frederiksberg Gymnasium, er CC Brun i gang med etablering af en elevatorskakt.

Arbejdet i forbindelse med ombygningen omfatter bl.a. hulskæring i betondæk og opmuring af skakt, omlægning af el, vand og afløb samt sprinkler.
I et afgrænset område indrettes cykelkælder.

Opgaven udføres i hovedentreprise.

 

Hovedentreprise

Bygherre
Frederiksberg Kommune

Rådgiver
MOE A/S

Entreprisesum
kr. 2.900.000,-

Udførelsesperiode
November 18 - marts 19

PDF Download PDF