Go to Top

EUC Køge – Autofløjen

Om- og tilbygning af Autofløjen EUC Køge

 

Gennemførelse af 3. etape af en større om- og tilbygning til EUC i Køge for EUC Sjælland. Bygningerne indeholder værksteder og teorilokaler og skal primært bruges til undervisning af mekanikerlærlinge.

Projektet er koncentreret om to hovedaktiviteter, dels ombygning af 1.325 kvm værksteds- og teorilokaler og dels nybyggeri af 354 kvm værksteds- og undervisningslokaler.

Ombygningsdelen har omfattet nedrivning og demontage af eksisterende bygningsanlæg, etablering af nye etagedæk som letdæk, nye facader og porte, nye ovenlys, gipsvægge og indvendige glaspartier, døre og vinduer, nye gulvbelægninger i linoleum og epoxy samt malerarbejde.

Nybyggeriet drejer sig om en toetages bygning i stålskelet med facader i sandwichelementer og tagpaptag på trapezplader, nye brandtrapper, indvendige foldevægge til teorilokaler samt nye døre og vinduer. Tekniske installationer er gennemført som bygherreleverance.

 

Hovedentreprise
Om- og tilbygning

Bygherre
EUC Sjælland

Arkitekt
SRL Arkitekter

Ingeniør
Lemming & Eriksson A/S

Entreprisesum
kr. 6.500.000,-

Byggeperiode
August 2013 - februar 2014

PDF Download PDF