Go to Top

DTU B301 – B309

Renoverings- og ombygningsprojekt DTU Lyngby Campus

 

C.C. Brun har i samarbejde med Rørbæk og Møller Arkitekter ApS, EKJ Rådg. Ing. A/S og GK Danmark A/S vundet et renoveringsprojekt på DTU Lyngby Campus.

Renoveringsprojektet omhandler totalrenovering og miljøsanering af i alt 6.300 m2 forsknings- og laboratoriefaciliteter til DTU Energi i bygningerne B301 og B309.

I B301 etableres kontorområder, fællesarealer samt laboratorieområder, der for størstedelens vedkommende etableres som kemilaboratorier. I B309 etableres hovedsagligt værksteder samt lagerfunktioner.

Formålet med udviklingen af de fysiske rammer på Lyngby Campus er at skabe fleksible og fremtidssikrede fysiske løsninger, der understøtter tværfagligheden blandt universitetets forskere, erhvervsfolk og studerende, og som samler og skaber bedre forskningsfaciliteter for DTU Energi.

Opgaven gennemføres som et integreret samarbejde, hvor entreprenørerne (GK Danmark og C.C. Brun) skal deltage aktivt i projekteringen, bl.a. med bygbarhed og stor fokus på arbejdsmiljø, løsninger, økonomi og tid.

 

Totalrenovering

Bygherre
DTU

Arkitekt
Rørbæk og Møller Arkitekter

Ingeniør
EKJ Ingeniører

Entreprisesum
kr. 85,9 mio.

Udførelsesperiode
2018 - 2020

PDF Download PDF