Go to Top

DTU Agora bygn. 329

DTU AGORA

 

C.C. Brun har indgået hovedentreprisekontrakt med DTU i Lyngby. Opgaven omhandler en udvidelse og opgradering, ca. 2000 kvm nybygning, hvor tre eksisterende bygninger bindes sammen, samt ca. 3500 kvm ombygning af eksisterende faciliteter.

AGORA er betegnelsen for byggeprojektet, der omfatter PowerLabDK, kontorer, uddannelses– og fællesfaciliteter i et samlet, visionært miljø for forskning, uddannelse og innovation med fokus på elektro– og el-teknologi. Det konkrete byggeprojekt er placeret på DTU Lyngby Campus i tilknytning til Elektroinstituttet.

AGORA har det overordnede formål at skabe rum til synergi i uddannelse, forskning og innovation; via plads til og samspil mellem teori og praksis, mennesker og viden – på tværs af bygninger, tilhørsforhold og lokationer. Projektet giver desuden mulighed for at tilføre efterspurgte funktioner og miljøer i rumligheder, der egner sig til formålet og som understøtter AGORAs formål og vision.

AGORAs fysiske rammer vil bestå af delvist renoverede arealer i de eksisterende bygninger 325 og 329, og dels af et samlende nybyggeri, som placeres i mellemrummet mellem
bygningerne 325, 326 og 329. Bygning 325 (3 etager) og 329 (2 etager) er alle gulstenslænger med sorte vinduesbånd i h.t. DTUs overordnede arkitektoniske linier.

Bygherre:
Danmarks Tekniske Universitet

Arkitekt:
Rørbæk & Møller A/S

Ingeniør:
Alectia A/S

Entrepriseart:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
kr. 60.600.000,-

Byggeperiode:
Medio 2014 - september 2015

PDF Download PDF