Go to Top

DBI

Etablering af en tilbygning til eksisterende administrationsbygning

 

Opgaven omfatter etablering af en ny bygning, som via en forbindelsesgang sammenbygges med den eksisterende bygning.

Den nye bygning indeholder en 14 m høj prøvehal til facadetest.

Resten af bygningen indeholder lager og værkstedfaciliteter, samt kursus kontorarealer, fordelt på 2 etager.
Det samlede etageareal er på ca. 2000 m2 (brutto).

Arbejdet udføres i hovedentreprise.

 

Hovedentreprise

Bygherre
DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Rådgiver
Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Entreprisesum
kr. 28.000.000,-

Udførelsesperiode
Juli 2019 - maj 2020

PDF Download PDF