Go to Top

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre

 

Med mere end 30.000 mandetimer bringer C.C. Brun flere af sine spidskompetencer i spil ved gennemførelsen af råhusentreprisen på Copenhagen Plant Science Centre på Frederiksberg.

Ved Den Kgl. Landbrugshøjskole er opført et nyt center, hvor forskere fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vil opbygge et forskningscenter i verdensklasse, CPSC.

Byggeriet er det første af 4 etaper, og det skal indeholde laboratorier, undervisningslokaler, auditorium og kontorfaciliteter. Byggeriet opføres i 4 etager med fuld kælder og har et areal over terræn på 5.500 kvm samt 1.700 kvm kælder.

Under råhusentreprisen har C.C. Brun desuden udført nedrivning, jord-, kloak- og betonarbejdet, stålkonstruktioner og tyndpudsgulve samt elementmontage. Nedrivningsarbejdet har bl.a. budt på et par overraskelser i form af PCB- og blyforekomster.

Der er tale om et projekt med udpræget brug af insitustøbt beton, og al målafsætning afsættes af landmåler på grund af byggeriets mange skæve vinkler.

Betonudstøbning af op til 360 kvm store dæk foregik ved hjælp af to store betonpumper, og C.C. Brun har overordnet set oplevet et særdeles konstruktivt samarbejde med byggeriets rådgivere.

 

Råhusentreprise

Bygherre
Københavns Universitet

Arkitekt
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Ingeniør
EKJ A/S

Entreprisesum
kr. 59.000.000,-

Udførelsesperiode
2013 - 2015

PDF Download PDF