Go to Top

Chr. Hansen

For Chr. Hansen A/S i Avedøre har vi fået en opgave med nedbrydning, ombygning og indretning af ny Trayloadning på 1. sal.

Projektet er opdelt i 3 faser: Fase 1, der omhandler nedbrydning af eksisterende tagflade, ovenlys, samt forskalling til et indskudt dæk. Fase 1 foregår mens produktionen for Chr. Hansen stadig er i gang, hvilket betyder en del udfordringer med overdækning i hele udførelsesperioden.

Fase 2 indeholder montagen af stålskellet der danner rammen for et fremtidigt ventilationshus, samt støbning af betondæk oven på eksisterende tagflade.

 

I fase 3 skal den indvendige bygning ombygges og renoveres. Bygningen skal bruges til levnedsmiddelproduktion, og krav til overflader og renhed er derfor særligt i fokus.

CCBrun står for nedbrydning af gulve, vægge og lofter. Efter nedbrydning ombygges de indvendige lokaler, så de lever op til de ønskede krav. De skærpede krav til overflader betyder, at vi har en del særlige overflader samt særlige afslutninger langs gulve. Bl.a. skal loftet beklædes med vinyl, og mange samlinger afsluttes med rustfrie hulkiler.

 

 

 

 

Hovedentreprise

Bygherre
Chr. Hansen A/S

Rådgiver
Midtconsult A/S

Entreprisesum
kr. 11.000.000,-

Udførelsesperiode
2017 - 2018

PDF Download PDF