Go to Top

Ansgar Kirke

Ombygning af Ansgarkirken sognegård og opførelse af nyt kapel

På pladsen til sognegården er opført et nyt foyerområde på ca. 68 m2, som giver niveaufri adgang både til sognegården og til et nyt præstekontor, der er indrettet i det daværende kapel. Kapellet, der var placeret i forbindelsesbygningen mellem kirken og sognegården, blev nedlagt og om- og udbygget til et stort funktionelt præstekontor med gulv i samme niveau som det nye foyerområde og sognegården.

Foyerbygningen er udført som en let lys og åben bygning med et fladt tag – som et overdækket torv. Arkitektonisk er det hensigten, at bygningen er så let som muligt, som et diskret bygningsmæssigt modspil til bygningsanlæggets murede teglhængte bygninger. Byggeteknisk er det en højisoleret bygning med bærende konstruktioner i stål med Rheinzink beklædt facade samt med vindues- og dørpartier i samme profilsystem som bygningsanlæggets nuværende vindues- og dørpartier.

På den østlige del af kirkens areal er opført et nyt fritliggende kapel på ca. 24 m2.
Kapellet er en bygning udformet i en arkitektur med rødt tegltag og hvidt murværk som kirken og sognegården.
Friarealet rundt om kapellet er anlagt med belægninger og beplantning, og der er udført en befæstet og velbelyst adgangssti fra kapellet og frem til pladsen foran kirken, således at det er muligt at køre kister frem og tilbage. Over vejen er stien udformet som en trapez. Stien består af bordur- og chaussesten.
Pladsen foran foyeren er udvidet, anlagt i chaussesten og med niveaufri adgang til foyer. Omkring kapellet er anlagt græsplæne og hække i forskellige højder.
På hver side af kapellet er der parkering. I alt 8 parkeringspladser, hvoraf en af pladserne er en handicapparkeringsplads.
Cykelparkering og affaldshåndtering er anlagt syd for forpladsen, delvis dækket af den eksisterende hækbeplantning.

Hovedentreprise

Bygherre
Menighedsrådet v. Ansgarkirken

Arkitekt
JKM arkitekter aps

Ingeniør
Ing.firma Anders Christensen

Entreprisesum
kr. 2.900.000,-

Udførelsesperiode
November 2015 - maj 2016

PDF Download PDF