Go to Top

Ny sag Københavns Energi, Tietgensgade

Marts 2012 – Ny sag Københavns Energi, Tietgensgade

For Københavns Energi skal vi i gang med en opgave, som omfatter ombygnings- og tilbygningsarbejder i det gamle Vestre Elektricitetsværk beliggende Tietgensgade 33, 1704 København V.

Bygningerne skal i fremtiden anvendes som distriktskontor, fjernkølecentral samt friskluftindtag for transformere.

De pågældende bygninger er opført 1896-98 med efterfølgende til- og ombygninger. Bygningerne er udført med mure og dæk af murværk og beton, tagkonstruktioner af stål, tømmer og beton.

Bygningernes udvendige fremtræden er bevaringsværdige.