Go to Top

Ny kontrakt – DTU Agora Bygn. 329

Det er med stor glæde, at C.C. Brun Entreprise A/S igen indgår en hovedentreprisekontrakt

med DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

 

DTU Agora er en udvidelse og opgradering, ca. 2.000 kvm nybygning, hvor 3 eksisterende

bygninger bindes sammen, samt ca. 3.500 kvm ombygning af eksisterende faciliteter.

 

Med en kontraktsum på Mkr. 50 og en lodret opstart vil byggeriet allerede ved semesterstart

være synligt. Aflevering skal ske til semesterstart efter sommerferien 2015.

 

Hovedentreprisen er projekteret af Arkitekterne Rørbæk & Møller A/S i samarbejde med

Ingeniørfirmaet Alectia A/S

dtu_agora_model