Go to Top

Serviceopgaver

Frederikssundsbanen, DSB

På S-togstationerne Ølstykke, Egedal, Kildedal og Stenløse, som alle ligger på DSB’s Frederikssundsbane, er vi i gang med en opgave, som omfatter udskiftning af glas, nye døre samt malerarbejde på læskure / venterum.   Arbejdet udføres i hovedentreprise med Gottlieb Paludan som rådgiver og forventes færdigudført i løbet af efteråret.  

Lautrupvang

Jord-, kloak- og belægningsarbejde i forbindelse med ombygning af en stor kontorejendom. Bygningen skal gøres klar til Nordea Liv og Pension.   CCBrun’s arbejde består i ca. 100 nye parkeringspladser, nye kloakker i underetagen for ny indretning, udvidelse og fornyelse af belægninger og haveanlæg. Fornyelsen af haveanlæg består bl.a. i etablering af specialdesignede højbede, udført med et bagvedliggende stålunderlag, beklædning med sort eternit, opfyldning med letvægtsmuld og plantning af træer …Læs mere

DSB Lyngby Station

På Lyngby Station har vi udført en mindre opgave for DSB, som bestod i 2 rum i arkadens kælder.   Arbejdet omfattede nedrivning, fundamenter, vægge, gulve, murerarbejde, ventilation, el og malerarbejde.   Opgaven er udført i hovedentreprise og afsluttet i juli måned 2016.  

ActionSportGames

Etablering af rampeanlæg   På Bjergvangen i Espergærde er vi i gang med udførelse af jord-, kloak- og betonarbejderne i forbindelse med etablering af et rampeanlæg. Der udføres en betonrampe med dobbelt sluseporte.   For at lette på- og aflæsning nedgraves tilkørslen og der støbes en tyk bundplade og rampevægge.   Derudover fremstiller og monterer C.C. Brun’s smedeafdeling stålrækværk til rampeanlægget.

Adelgade

For HOFOR A/S har vi haft en renoveringsopgave – en “ejerlejlighedsopdeling”, i kælder under parkeringsarealet.   En del af arbejdet bestod i at skabe adgang mellem to rum. Da arbejdet gik i gang, viste det sig, at muren var tykkere end forventet. Søndergaard Nedrivning A/S gik i gang med at lave hul således at ingeniøren kunne få det fornødne overblik. Det viste sig, at muren er 210 cm tyk!   Opgaven …Læs mere

Cramo A/S

For Cramo Danmark har vi de sidste 4-5 år haft opgaver med opstilling og montering af pavilloner. På Herlev Sygehus har vi haft 3-6 mand i gang i over 2 år med montering og indretning af moduler. Lokalerne bliver anvendt til mange forskellige formål, en del af dem indrettes til små lejligheder/værelser, hvor lægerne på vagter kan hvile sig. Det er efterhånden blevet til montering og indretning af mere end …Læs mere

Næstved Sygehus, Næstved

I bygning 13 skal eksisterende MR-scanner udskiftes, hvilket betyder ombygninger i de tilstødende lokaler og konstruktioner. C.C. Brun Entreprise A/S udfører en storentreprise indeholdende bygningsfagene. Opgaven opstartes i uge 6, 2009 og forventes afsluttet i uge 20, 2009.

NIMB, Tivoli

Diverse ombygninger og renovering på hotel og restaurant NIMB i Tivoli. Opgaverne bestod i opbygning af ny garderobe med nye dobbeltdøre og vægge, flytning af stor bardisk i pejsestuen, nye døre, 4 stk. buede vægge beklædt med lydplader, fodlister af og på samt rustfri skinner ved døre i 13 stk. hotelværelser. Den største og mest krævende opgave var etablering af 2 stk. nye gavl/ovenlysvinduer i pejsestuen. Arbejdet blev udført i …Læs mere

Duehusvej, Bjæverskov

For en privat kunde har vi udført en udvidelse af et privat hus med ca. 50 kvm. Opgaven blev udført i hovedentreprise.

Sejergårdsskolen, Tølløse

For Scandi Byg A/S har vi stået for montage og færdiggørelse af 42 moduler på Sejergårdsskolen i Tølløse. Apteringen bestod af finisharbejder indenfor maling og gulvbelægning, udvendigt blev facaderne beklædt med hhv. brædder og eternitplader. Opgaven blev afleveret ultimo december 2012.