Go to Top

Institutioner & Skoler

SOSU Nykøbing F

Tilbygning til SOSU skolen Nykøbing F   På SOSU skolen i Nykøbing F er C.C. Brun i gang med en udvidelse og ombygning af skolen. Skolens hovedbygninger er opført i 1988. I 2012 blev der opført en 3-etages tilbygning til skolen. Nærværende byggesag omhandler etape 1 i udbygningen af SOSU skolen og består i en udvidelse af skolens lokalekapacitet samt en forbedring af indeklimaet i de oprindelige skolebygninger. Udbygningen af …Læs mere

Vejleå Kirke

Tilbygning til sognegård   På Vejleå Kirke i Ishøj skal vi udføre en tilbygning til sognegårdsbygningen. Tilbygningen skal opføres i én etage som en udvidelse af eksist. møderum i underetagen, langs bygningens dobbelthøje facade. Opgaven udføres i hovedentreprise.

LIFE

Projektet LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) omfatter en bygning, som skal benyttes af børn og unge mennesker med det formål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag. Bygningens samlede areal er ca. 4.000 m², i 3 etager, fordelt på ca. 800 m² kælder med teknik og servicearealer, stue og 1. sal med kontorer, laboratorier, tilhørende servicekerner og reception, samt i bygningens kerne et auditorium som et dobbelthøjt rum. C.C. Brun har vundet …Læs mere

DTU bygn. 375

I tilslutning til renoveringsprojektet på bygn. 301 – 309 for DTU skal C.C. Brun også udføre renoveringsarbejdet på bygn. 375. På dette projekt er opgaven at lave nye laboratoriefaciliteter til DTU Energy. Renoveringsarbejdet omfatter ca. 800 m2 placeret på 2. sal. Bygningen er 50 år gammel og har fået nogle mindre opdateringer gennem årene, men denne gang skal meget af det gamle udstyr erstattes med nyt, og det stiller derfor …Læs mere

Lille Næstved Skole – udvidelse

For Næstved Kommune er C.C. Brun i gang med en udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej. Ll. Næstved Skole består af flere afdelinger. Afdeling Karrebækvej er i dag en grundskole med elever fra 0‐6. klasse. På baggrund af en generel tilvækst af elever på Ll. Næstved Skole er der behov for, at etablere en ny (2‐sporet) udskolingsafdeling på Karrebækvej til ca. 168 elever. Bygningen er på ca. 1850 m², …Læs mere

GFII Nakskov Rådhus

Ombygning af Nakskov Rådhus   På Nakskov gamle rådhus har C.C. Brun ombygget og renoveret de eksisterende bygninger for Bygningstyrelsen. Bygningen skal fremtidigt anvendes af NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). C.C. Brun vandt sagen i totalentreprise og har udført sagen i samarbejde med ingeniør Søren B. Nielsen A/S og Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S. Entreprisen dækker over ombygning af ca. 1974 m² fordelt på 3 bygninger – den gamle hovedbygning …Læs mere

Frederiksberg Gymnasium

Etablering af elevatorskakt   I forbindelse med etablering af ny adgangsvej, fra trapperepos med nedgang til metrostationen og med indgang til Frederiksberg Gymnasium, har C.C.  Brun udført en opgave med etablering af en elevatorskakt. Arbejdet i forbindelse med ombygningen omfattede bl.a. hulskæring i betondæk og opmuring af skakt, omlægning af el, vand og afløb samt sprinkler. I et afgrænset område indrettes cykelkælder. Opgaven er udført i hovedentreprise.  

KU – Værksted

Ombygning på KU   I forbindelse med etablering af et nyt fakultetsværksted for Københavns Universitet har CC Brun udført råhusentreprisen ved en større ombygning af bygn. 24-25. Vores arbejder omfattede bl.a.: Ophugning af eksist. betongulv Fundering med mini-pæle Støbning af nye gulve Nye port- og dørhuller samt Etablering af stor taglem i tag til indhejsning af maskiner.  

Skovvang, Rudersdal

Opførelse af nyt dagcenter for demente   Rudersdal Kommune havde udbudt denne opgave efter en nyere udbudsmodel, med integreret byggeri (udarbejdet af Molt Wengel Advokater), hvor vi som entreprenør har deltaget i projekteringen, hvor den primære rolle har været at bidrage med bygbarheden og sørge for at den økonomiske ramme overholder de stillede krav.   På området, hvor det nye dagcenter er placeret, blev den tidligere bygning miljøsaneret og fjernet, …Læs mere

Årby Skole

PCB renovering af Årby Skole, Kalundborg Kommune   På Årby Skole blev der konstateret PCB forurening, og det blev nødvendigt med en PCB sanering samt en udskiftning af bygningsdele på skolens 68-fløjs stueetage og i omklædningsrum til gymnastiksal.   Sammen med Søndergaard Nedrivning A/S har C.C. Brun udført opgaven hvor Søndergaard Nedrivning A/S stod for nedrivning og forsegling af PCB og C.C. Brun for alle øvrige arbejder i forbindelse med renovering …Læs mere