Go to Top

Institutioner & Skoler

GFII Nakskov Rådhus

Ombygning af Nakskov Rådhus   På Nakskov gamle rådhus har vi vundet arbejdet med ombygning af de eksisterende bygninger for Bygningsstyrelsen. Bygningen skal fremtidigt anvendes af NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). C.C. Brun har vundet sagen i totalentreprise og udfører sagen i samarbejde med ingeniør Søren B. Nielsen A/S og Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S. Entreprisen dækker over ombygning af ca. 1974m² fordelt på 3 bygninger – den gamle hovedbygning …Læs mere

Frederiksberg Gymnasium

Etablering af elevatorskakt   I forbindelse med etablering af ny adgangsvej, fra trapperepos med nedgang til metrostationen og med indgang til Frederiksberg Gymnasium, er CC Brun i gang med etablering af en elevatorskakt. Arbejdet i forbindelse med ombygningen omfatter bl.a. hulskæring i betondæk og opmuring af skakt, omlægning af el, vand og afløb samt sprinkler. I et afgrænset område indrettes cykelkælder. Opgaven udføres i hovedentreprise.  

KU – Værksted

Ombygning på KU   I forbindelse med etablering af et nyt fakultetsværksted for Københavns Universitet har CC Brun udført råhusentreprisen ved en større ombygning af bygn. 24-25. Vores arbejder omfattede bl.a.: Ophugning af eksist. betongulv Fundering med mini-pæle Støbning af nye gulve Nye port- og dørhuller samt Etablering af stor taglem i tag til indhejsning af maskiner.  

Skovvang, Rudersdal

Opførelse af nyt dagcenter for demente   Rudersdal Kommune havde udbudt denne opgave efter en nyere udbudsmodel, med integreret byggeri (udarbejdet af Molt Wengel Advokater), hvor vi som entreprenør har deltaget i projekteringen, hvor den primære rolle har været at bidrage med bygbarheden og sørge for at den økonomiske ramme overholder de stillede krav.   På området, hvor det nye dagcenter er placeret, blev den tidligere bygning miljøsaneret og fjernet, …Læs mere

Årby Skole

PCB renovering af Årby Skole, Kalundborg Kommune   På Årby Skole blev der konstateret PCB forurening, og det blev nødvendigt med en PCB sanering samt en udskiftning af bygningsdele på skolens 68-fløjs stueetage og i omklædningsrum til gymnastiksal.   Sammen med Søndergaard Nedrivning A/S har C.C. Brun udført opgaven hvor Søndergaard Nedrivning A/S stod for nedrivning og forsegling af PCB og C.C. Brun for alle øvrige arbejder i forbindelse med renovering …Læs mere

Rigshospitalet

Etablering af isotopafkast / nyt filterrum   På Rigshospitalet har CC Brun stået for opførelse af en ny bygning for isotopafkast for Finsenbygningen. I forbindelse med etablering af Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt ”Nordfløjen”, var det nødvendigt at ændre kanalføringen for isotopafkastet fra Finsenbygningen. Endvidere skulle filtrering af isotopudsugning ændres fra decentral filtrering i 2 rum med filterkasser monteret i rummene, til central filtrering med filtre monteret i et nyt filterrum. Den eksisterende …Læs mere

DTU B301 – B309

Renoverings- og ombygningsprojekt DTU Lyngby Campus   CCBrun har i samarbejde med Rørbæk og Møller Arkitekter ApS, EKJ Rådg. Ing. A/S og GK Danmark A/S vundet et renoveringsprojekt på DTU Lyngby Campus. Renoveringsprojektet omhandler totalrenovering og miljøsanering af i alt 6.300 m2 forsknings- og laboratoriefaciliteter til DTU Energi i bygningerne B301 og B309. I B301 etableres kontorområder, fællesarealer samt laboratorieområder, der for størstedelens vedkommende etableres som kemilaboratorier. I B309 etableres …Læs mere

DTU bygn. 241

Ny koblingsstation   Med baggrund i DTU’s mange udvidelser og renovering af bygninger har det været nødvendigt at udvikle el-infrastrukturen og øge kapaciteten af denne, så man er sikret rigeligt til de kommende byggerier. I den sammenhæng har DTU fået etableret en ny bygning, kaldet en koblingsstation. En koblingsstation modtager højspænding fra el-værket, transformerer den om og sender den derefter videre til en lang række knudepunkter rundt på DTU’s område. …Læs mere

Benløse Børnehave

Ny børnehave i Benløse   For Ringsted Kommune har CCBrun stået for opførelsen af en ny børnehave i Benløse. Den nye børnehave er opført i ét plan, og har et færdigt areal på 822 m2. Der er tillige opført en uopvarmet liggehal på 96 m2 og et uopvarmet skur til legeredskaber og affald på 48 m2 samt et opvarmet teknikskur på 27 m2. Bygningen er opført som let konstruktion med en regnskærm …Læs mere

Lindevangskolen, Frederiksberg

Udførelse af en tilbygning samt en mindre ombygning i eksisterende skolebygning.   Den nye bygning er en tilbygning til den eksisterende skole på ca. 1000 m2 samt en tagterrasse på ca. 500 m2. Skolen er en meget spændende opgave med mange “specielle” løsninger. Loftet i de enkelte klasselokaler er f.eks. et åbent strækmetalloft, så alle installationer over loftet er synlige. Tilbygningen er på 2 etager og opføres med betonbagvægge med skalmur samt huldæk. Tagterrassen …Læs mere