Go to Top

Igangværende sager

Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe   Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau. Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene. I forbindelse med overdækningen af varegårdene skal den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene ombygges og udvides. Den eksisterende stibroforbindelse fra Biblioteksgangen til Ved Klostermuren skal nedrives og der planlægges udført …Læs mere

SOSU Nykøbing F

Tilbygning til SOSU skolen Nykøbing F   På SOSU skolen i Nykøbing F skal vi udføre 2 tilbygninger. Den ene tilbygning er på 610 kvm og skal ligge på sydsiden mellem SOSU og CELF. Denne tilbygning skal bruges til undervisningslokaler, grupperum og opholdsareal. På Nordsiden skal receptionen udbygges med 65 kvm. Samtidig vil der ske ombygninger i de eksisterende bygninger i forbindelse med sammenbygningerne. Opgaven udføres som en hovedentreprise og det …Læs mere

Vejleå Kirke

Tilbygning til sognegård   På Vejleå Kirke i Ishøj skal vi udføre en tilbygning til sognegårdsbygningen. Tilbygningen skal opføres i én etage som en udvidelse af eksist. møderum i underetagen, langs bygningens dobbelthøje facade. Opgaven udføres i hovedentreprise.

Albertslund Materialegård

For Albertslund Kommune har vi vundet sag, som omhandler etablering af en ny materialegård på 143 m2. Projektet omfatter en tilbygning af kontorområde, etablering af atriumgård, udskiftning af vinduer til eksist. møderum. Samtidig skal et eksist. depotrum ombygges til tekøkken, garderobe samt toiletfaciliteter. Opgaven udføres i hovedentreprise og forventes afleveret til foråret 2021.  

Psyk. Slagelse

For Region Sjælland er C.C. Brun i gang med at udføre en mindre hovedentreprise på Psykiatrisk Sygehus Slagelse. Opgaven omfatter ombygning og sammenlægning af patientstuer, ny akutmodtagelse samt etablering af ambulancesluse. Med en god planlægning og opstart er det lykkedes i godt samarbejde med bygherre og HS arkitekter af følge den udbudte plan. C.C. Brun udfører selv jord, kloak, beton, tømrer og ombygningsarbejder.  

Chr. Hansen PP

For Chr. Hansen A/S har vi fået endnu en opgave. Den aktuelle byggesag omhandler ombygning af eksisterende Pilotplant i bygning 1, Hørsholm. Der skal etableres et nyt prototyperum, hvor den gamle varemodtagelse ombygges til at kunne indeholde en ny prototypelinje til brug for bl.a. produktion af prøver til kunder. Derudover etableres et nyt pillefryserum. C.C. Brun udfører opgaven i storentreprise.    

LIFE

Projektet LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) omfatter en bygning, som skal benyttes af børn og unge mennesker med det formål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag. Bygningens samlede areal er ca. 4.000 m², i 3 etager, fordelt på ca. 800 m² kælder med teknik og servicearealer, stue og 1. sal med kontorer, laboratorier, tilhørende servicekerner og reception, samt i bygningens kerne et auditorium som et dobbelthøjt rum. C.C. Brun har vundet …Læs mere

DTU bygn. 375

I tilslutning til renoveringsprojektet på bygn. 301 – 309 for DTU skal C.C. Brun også udføre renoveringsarbejdet på bygn. 375. På dette projekt er opgaven at lave nye laboratoriefaciliteter til DTU Energy. Renoveringsarbejdet omfatter ca. 800 m2 placeret på 2. sal. Bygningen er 50 år gammel og har fået nogle mindre opdateringer gennem årene, men denne gang skal meget af det gamle udstyr erstattes med nyt, og det stiller derfor …Læs mere

Lille Næstved Skole – udvidelse

For Næstved Kommune er C.C. Brun i gang med en udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej. Ll. Næstved Skole består af flere afdelinger. Afdeling Karrebækvej er i dag en grundskole med elever fra 0‐6. klasse. På baggrund af en generel tilvækst af elever på Ll. Næstved Skole er der behov for, at etablere en ny (2‐sporet) udskolingsafdeling på Karrebækvej til ca. 168 elever. Bygningen er på ca. 1850 m², …Læs mere

Station Blangslev

Ombygning 132kV Station Blangslev   For Energinet har vi fået endnu en opgave. Vi har efterhånden fået et rigtigt godt samarbejde med Energinet, dette er den 4. sag i rækken. Dette projekt omhandler udførelse af to transformerfundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle gamle transformere fra 50’erne. Inden støbningen af fundamenterne kan gå i gang, skal støjvægge nedbrydes og eksisterende fundament optages, og der skal skæres af eksisterende …Læs mere