Go to Top

Igangværende sager

Lille Næstved Skole – udvidelse

C.C. Brun Entreprise A/S opfører i totalentreprise for Næstved Kommune en ny bygning til udskolingsafdeling (7. – 9.- klasse – to spor) på Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej 70, 4700 Næstved. Bygningen er på ca. 1850m² Byggeriet forventes afleveret til november 2020. Tilbudssummen er på i alt excl. moms kr. 28.565.000,- Som rådgivere på sagen anvender C.C. Brun Entreprise A/S Arkitekterne Køge A/S og Ingeniørrådgiver MOE A/S  

Station Blangslev

Ombygning 132kV Station Blangslev   For Energinet har vi fået endnu en opgave. Vi har efterhånden fået et rigtigt godt samarbejde med Energinet, dette er den 4. sag i rækken. Dette projekt omhandler udførelse af to transformerfundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle gamle transformere fra 50’erne. Inden støbningen af fundamenterne kan gå i gang, skal støjvægge nedbrydes og eksisterende fundament optages, og der skal skæres af eksisterende …Læs mere

DBI

Etablering af en tilbygning til eksisterende administrationsbygning   Opgaven omfatter etablering af en ny bygning, som via en forbindelsesgang sammenbygges med den eksisterende bygning. Den nye bygning indeholder en 14 m høj prøvehal til facadetest. Resten af bygningen indeholder lager og værkstedfaciliteter, samt kursus kontorarealer, fordelt på 2 etager. Det samlede etageareal er på ca. 2000 m2 (brutto). Arbejdet udføres i hovedentreprise.  

DTU Science Park

For DTU Science Park skal vi udføre ombygning og nyindretning af stueetagen i bygning 2 på Agern Allé.   Derudover omfatter opgaven også nye el- og ventilationsinstallationer.   Opgaven udføres i hovedentreprise.  

Valsemøllen 2019

Tilbygninger til administrationsbygning   For Valsemøllen A/S i Køge skal vi udføre 2 tilbygninger med relaterede arbejder: – en tilbygning til den eksisterende kantine og – en tilbygning indeholdende kontorer samt mødelokale på 1. sal.   Opgaven udføres  i hovedentreprise.  

Taconic B160

Ombygning og tilbygning   Opgaven for Taconic Biosciences A/S  omfatter 270 m2 ombygning af eksist. bygning til produktion og 350 m2 nybygning til omklædning og teknikum. Arbejdet udføres i hovedentreprise med Gottlieb Paludan, Strunge Jensen A/S og Jodan som rådgivere.    

Roskilde Materielgård

Renovering af Roskilde Materielgård for Vejdirektoratet Materielgården i Roskilde anvendes til driften af Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor pladsen om vinteren anvendes til læsning af salt og saltlage på saltspredere samt rengøring af materiel. Om sommeren fungerer materielgården som oplag af vintermateriel, hvor service og vedligehold foretages, således Vejdirektoratets materiel, saltspredere og sneplove er klar til drift i vinterperioden. Opgaven omfatter nedrivning, renovering af salthal, ny saltsilo, udskiftning af afløbsledninger, ny belægning, hegn …Læs mere

GFII Nakskov Rådhus

Ombygning af Nakskov Rådhus   På Nakskov gamle rådhus har C.C. Brun ombygget og renoveret de eksisterende bygninger for Bygningstyrelsen. Bygningen skal fremtidigt anvendes af NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). C.C. Brun vandt sagen i totalentreprise og har udført sagen i samarbejde med ingeniør Søren B. Nielsen A/S og Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S. Entreprisen dækker over ombygning af ca. 1974 m² fordelt på 3 bygninger – den gamle hovedbygning …Læs mere

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke, hver blok er på 3 etager. Derudover etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene. Det samlede byggeri er ca. 1400 kvm.   Arbejdet forventes afsluttet først på efteråret.  

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg   Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgøringsbygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rørinstallationer samt betondæk og -fundamenter. På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum …Læs mere