Go to Top

Igangværende sager

DBI

Etablering af en tilbygning til eksisterende administrationsbygning   Opgaven omfatter etablering af en ny bygning, som via en forbindelsesgang sammenbygges med den eksisterende bygning. Den nye bygning indeholder en 14 m høj prøvehal til facadetest. Resten af bygningen indeholder lager og værkstedfaciliteter, samt kursus kontorarealer, fordelt på 2 etager. Det samlede etageareal er på ca. 2000 m2 (brutto). Arbejdet udføres i hovedentreprise.  

DTU Science Park

For DTU Science Park skal vi udføre nyindretning af stueetagen i bygning 2 på Agern Allé.   Opgaven udføres i hovedentreprise.  

Valsemøllen 2019

Tilbygninger til administrationsbygning   For Valsemøllen A/S i Køge skal vi udføre 2 tilbygninger med relaterede arbejder: – en tilbygning til den eksisterende kantine og – en tilbygning indeholdende kontorer samt mødelokale på 1. sal.   Opgaven udføres  i hovedentreprise.  

Taconic B160

Ombygning og tilbygning   Opgaven for Taconic Biosciences A/S  omfatter 270 m2 ombygning af eksist. bygning til produktion og 350 nybygning til omklædning og teknikum. Arbejdet udføres i hovedentreprise med Gottlieb Paludan, Strunge Jensen A/S og Jodan som rådgivere.    

Roskilde Materielgård

Renovering af Roskilde Materielgård for Vejdirektoratet Materielgården i Roskilde anvendes til driften af Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor pladsen om vinteren anvendes til læsning af salt og saltlage på saltspredere samt rengøring af materiel. Om sommeren fungerer materielgården som oplag af vintermateriel, hvor service og vedligehold foretages, således Vejdirektoratets materiel, saltspredere og sneplove er klar til drift i vinterperioden. Opgaven omfatter nedrivning, renovering af salthal, ny saltsilo, udskiftning af afløbsledninger, ny belægning, hegn …Læs mere

GFII Nakskov Rådhus

Ombygning af Nakskov Rådhus   På Nakskov gamle rådhus har vi vundet arbejdet med ombygning af de eksisterende bygninger for Bygningsstyrelsen. Bygningen skal fremtidigt anvendes af NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). C.C. Brun har vundet sagen i totalentreprise og udfører sagen i samarbejde med ingeniør Søren B. Nielsen A/S og Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S. Entreprisen dækker over ombygning af ca. 1974m² fordelt på 3 bygninger – den gamle hovedbygning …Læs mere

Frederiksberg Gymnasium

Etablering af elevatorskakt   I forbindelse med etablering af ny adgangsvej, fra trapperepos med nedgang til metrostationen og med indgang til Frederiksberg Gymnasium, er CC Brun i gang med etablering af en elevatorskakt. Arbejdet i forbindelse med ombygningen omfatter bl.a. hulskæring i betondæk og opmuring af skakt, omlægning af el, vand og afløb samt sprinkler. I et afgrænset område indrettes cykelkælder. Opgaven udføres i hovedentreprise.  

NCK pilotanlæg

Opførelse af ny pilotbygning   Projektet omhandler opførelsen af en ny bygning til brug for NCKs pilotprojekter. Byggeprojektet er udbudt som storentreprise, hvor CC Brun har første fase: råhusentreprisen bestående af af jord-, kloak- og betonarbejdet samt elementmontagen til og med det færdige råhus. Bygningen er en udvidelse af NCKs nuværende lokaler på nabovejen Rugmarken. Byggeriet består af en bygning i betonelementer, med stue og 1. sals plan. Facader er sandwichelementer med …Læs mere

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke, hver blok er på 3 etager. Derudover etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene. Det samlede byggeri er ca. 1400 kvm.   Arbejdet forventes afsluttet først på efteråret.  

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg   Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgørings-bygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rør-installationer samt betondæk og -fundamenter. På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum …Læs mere