Go to Top

Igangværende sager

Frederiksberg Gymnasium

Etablering af elevatorskakt   I forbindelse med etablering af ny adgangsvej, fra trapperepos med nedgang til metrostationen og med indgang til Frederiksberg Gymnasium, er CC Brun i gang med etablering af en elevatorskakt. Arbejdet i forbindelse med ombygningen omfatter bl.a. hulskæring i betondæk og opmuring af skakt, omlægning af el, vand og afløb samt sprinkler. I et afgrænset område indrettes cykelkælder. Opgaven udføres i hovedentreprise.  

NCK pilotanlæg

Opførelse af ny pilotbygning   Projektet omhandler opførelsen af en ny bygning til brug for NCKs pilotprojekter. Byggeprojektet er udbudt som storentreprise, hvor CC Brun har første fase: råhusentreprisen bestående af af jord-, kloak- og betonarbejdet samt elementmontagen til og med det færdige råhus. Bygningen er en udvidelse af NCKs nuværende lokaler på nabovejen Rugmarken. Byggeriet består af en bygning i betonelementer, med stue og 1. sals plan. Facader er sandwichelementer med …Læs mere

KU – Værksted

Ombygning på KU   I forbindelse med etablering af et nyt fakultetsværksted for Københavns Universitet udfører vi råhusentreprisen ved en større ombygning af bygn. 24-25. Vores arbejder omfatter bl.a.: Ophugning af eksist. betongulv Fundering med mini-pæle Støbning af nye gulve Nye port- og dørhuller samt Etablering af stor taglem i tag til indhejsning af maskiner.  

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke, hver blok er på 3 etager.   Derudover etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene. Det samlede byggeri er ca. 1400 kvm.   Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet først på efteråret.  

Lagkagehuset

Nyt produktionsanlæg   For Lagkagehuset i Brøndby skal vi udføre bygningsentreprisen i forbindelse med fase 2 af en samlet ombygning og indretning af produktionsanlæg i en eksisterende bygning samt tilbygning. Fase 2 af projektet omfatter: En mindre tilbygning for siloanlæg samt nyt læssehus inkl. tilkørselsrampe med tilhørende udgravning og belægninger. Ombygning af ca. 3.000 m2 i stueplan samt ombygning af velfærdslokaler på 1. sal, herunder nedrivning af diverse konstruktioner, ophugning af dele af gulvene, etablering af …Læs mere

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg   Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgørings-bygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rør-installationer samt betondæk og -fundamenter. På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum …Læs mere

Snekkersten Vandværk

Opførelse af nyt vandværk   For Forsyning Helsingør er vi i gang med at opføre et nyt vandværk i Snekkersten. Opgaven udføres i en ”delt totalentreprise” i samarbejde med Krüger og med bistand fra både Gottlieb Paludan Architects og ISC Rådgivende Ingeniører. Det nye vandværk opføres meget tæt på eksisterende værk. Vandværket opføres som 3 sammenbyggede bygningsmasser, bestående af en stor (13 m høj) vandbehandlingshal, en to-etages bygning til teknik …Læs mere

Frederikssundsbanen, DSB

På S-togstationerne Ølstykke, Egedal, Kildedal og Stenløse, som alle ligger på DSB’s Frederikssundsbane, er vi i gang med en opgave, som omfatter udskiftning af glas, nye døre samt malerarbejde på læskure / venterum.   Arbejdet udføres i hovedentreprise med Gottlieb Paludan som rådgiver og forventes færdigudført i løbet af efteråret.  

Rosendahl

Udvidelse af domicil   For Rosendah Design Group A/S i Hørsholm er CCBrun i gang med udvidelse af det eksisterende domicil. Udvidelsen består af opførelse af en ny bygning på 2800 kvm i samme stil og design som det eksisterende og omfatter kælder, stue, 1. sal og 2. sal. Byggeriet er tegnet af Utzon Arkitekterne – målene 47 x 47 cm går igen i hele byggeriet. CCBrun skal udføre opgaven i …Læs mere

Fælleddiget, HOFOR

Ny lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget på Amager   For Hovedstadens Forsyning – HOFOR – udfører CC Brun bygningsentreprisen i forbindelse med opførelse af en ny lydvæg. Rådgivende ingeniør på sagen er COWI og Gottlieb Paludan er arkitekter. Vores entreprise inkluderer borede fundamenter i ned til mere end 8 meters dybde. Lydvæggen er mere end 7 m høj. Lydmuren, som omgiver anlægget, har stålbjælker og søjler som den bærende del. …Læs mere