Go to Top

Igangværende sager

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke.   Der etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene.   Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet først på efteråret.  

Lagkagehuset

Nyt produktionsanlæg   For Lagkagehuset i Brøndby skal vi udføre bygningsentreprisen i forbindelse med fase 2 af en samlet ombygning og indretning af produktionsanlæg i en eksisterende bygning samt tilbygning. Fase 2 af projektet omfatter: En mindre tilbygning for siloanlæg samt nyt læssehus inkl. tilkørselsrampe med tilhørende udgravning og belægninger. Ombygning af ca. 3.000 m2 i stueplan samt enkelte ombygninger på 1. sal, herunder nedrivning af diverse konstruktioner, ophugning af dele af gulvene, etablering af afløbssystem, nye gulve, …Læs mere

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg   Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgørings-bygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rør-installationer samt betondæk og -fundamenter. På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum …Læs mere

Snekkersten Vandværk

Opførelse af nyt vandværk   For Forsyning Helsingør skal vi opføre et nyt vandværk i Snekkersten. Opgaven udføres i en ”delt totalentreprise” i samarbejde med Krüger og med bistand fra både Gottlieb Paludan Architects og ISC Rådgivende Ingeniører. Det nye vandværk opføres meget tæt på eksisterende værk. Byggeriet har en samlet entreprisesum på 65 mio. kroner – inklusiv nedrivning af det gamle værk på Agnetevej. Vandværket skal være i drift …Læs mere

Frederikssundsbanen, DSB

På S-togstationerne Ølstykke, Egedal, Kildedal og Stenløse, som alle ligger på DSB’s Frederikssundsbane, er vi i gang med en opgave, som omfatter udskiftning af glas, nye døre samt malerarbejde på læskure / venterum.   Arbejdet udføres i hovedentreprise med Gottlieb Paludan som rådgiver og forventes færdigudført i løbet af efteråret.  

Rosendahl

Udvidelse af domicil   For Rosendah Design Group A/S i Hørsholm er CCBrun i gang med udvidelse af det eksisterende domicil. Udvidelsen består af opførelse af en ny bygning på 2800 kvm i samme stil og design som det eksisterende og omfatter kælder, stue, 1. sal og 2. sal. Byggeriet er tegnet af Utzon Arkitekterne – målene 47 x 47 cm går igen i hele byggeriet. CCBrun skal udføre opgaven i …Læs mere

Fælleddiget, HOFOR

Ny lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget på Amager   For Hovedstadens Forsyning – HOFOR – skal CCBrun udføre bygningsentreprisen i forbindelse med opførelse af en ny lydvæg. Rådgivende ingeniør på sagen er COWI og Gottlieb Paludan er arkitekter. Vores entreprisesum er 9 mio. kr. inklusiv borede fundamenter i ned til mere end 8 meters dybde. Lydvæggen er mere end 7 m høj. Når kølecentralen er etableret, skal de levere energivenlig …Læs mere

Vedbæk Strandvej

Igennem samarbejde med bygherre, bygherrerådgiver, arkitekt og ingeniører har vi siden oktober måned deltaget i projektering og bygbarheden af en større ombygning af en stor villa på Vedbæk Strandvej. Villaen er meget smukt beliggende på et af de højeste punkter på Vedbæk Strandvej, som giver en meget flot udsigt over Øresund og helt over til Sverige. Opgaven for CCBrun er at gennemføre bygningsarbejderne i nært samarbejde med bygherrens installationsentreprenør Høyrup og …Læs mere

HOFOR Herjedalgade

I samarbejde med Gottlieb Paludan og MOE har vi vundet opførelsen af HOFORs nye personalebygning og garage, på Herjedalgade. Personalebygningen skal primært rumme kontor- og omklædningsfaciliteter samt kantine for HOFORs medarbejdere tilknyttet på adressen. Bygningens 1167 m² er fordelt på 2 etager, formen er rektangulær med shedtag. Facaderne beklædes i stueetagen med aluminium og på 1. salen med teglsten. Begge etager får slanke vinduer fra gulv til loft. Garagebygningen på …Læs mere

SK Forsyning – samlokalisering

SK Forsyning har ønsket at samle de administrative funktioner under ét tag. SK Forsyning er p.t. placeret 5-6 forskellige steder i Slagelse Kommune, og vil fremover blive samlet i et nyt moderne 2500 kvm kontorhus. CCBrun vandt licitationen i totalentreprise i samarbejde med PLH Arkitekter og Midtconsult A/S. Opgaven omfatter overordnet: – Nybyggeri af administration, ca. 2550 kvm – Renovering/ombygning af omklædning ca. 246 kvm – Nedrivning af eksisterende bygning samt …Læs mere