Go to Top

Igangværende sager

GFII Nakskov Rådhus

Ombygning af Nakskov Rådhus   På Nakskov gamle rådhus har vi vundet arbejdet med ombygning af de eksisterende bygninger for Bygningsstyrelsen. Bygningen skal fremtidigt anvendes af NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder). C.C. Brun har vundet sagen i totalentreprise og udfører sagen i samarbejde med ingeniør Søren B. Nielsen A/S og Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S. Entreprisen dækker over ombygning af ca. 1974m² fordelt på 3 bygninger – den gamle hovedbygning …Læs mere

Frederiksberg Gymnasium

Etablering af elevatorskakt   I forbindelse med etablering af ny adgangsvej, fra trapperepos med nedgang til metrostationen og med indgang til Frederiksberg Gymnasium, er CC Brun i gang med etablering af en elevatorskakt. Arbejdet i forbindelse med ombygningen omfatter bl.a. hulskæring i betondæk og opmuring af skakt, omlægning af el, vand og afløb samt sprinkler. I et afgrænset område indrettes cykelkælder. Opgaven udføres i hovedentreprise.  

NCK pilotanlæg

Opførelse af ny pilotbygning   Projektet omhandler opførelsen af en ny bygning til brug for NCKs pilotprojekter. Byggeprojektet er udbudt som storentreprise, hvor CC Brun har første fase: råhusentreprisen bestående af af jord-, kloak- og betonarbejdet samt elementmontagen til og med det færdige råhus. Bygningen er en udvidelse af NCKs nuværende lokaler på nabovejen Rugmarken. Byggeriet består af en bygning i betonelementer, med stue og 1. sals plan. Facader er sandwichelementer med …Læs mere

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke, hver blok er på 3 etager.   Derudover etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene. Det samlede byggeri er ca. 1400 kvm.   Arbejdet er opstartet og forventes afsluttet først på efteråret.  

Lagkagehuset

Nyt produktionsanlæg   For Lagkagehuset i Brøndby skal vi udføre bygningsentreprisen i forbindelse med fase 2 af en samlet ombygning og indretning af produktionsanlæg i en eksisterende bygning samt tilbygning. Fase 2 af projektet omfatter: En mindre tilbygning for siloanlæg samt nyt læssehus inkl. tilkørselsrampe med tilhørende udgravning og belægninger. Ombygning af ca. 3.000 m2 i stueplan samt ombygning af velfærdslokaler på 1. sal, herunder nedrivning af diverse konstruktioner, ophugning af dele af gulvene, etablering af …Læs mere

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg   Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgørings-bygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rør-installationer samt betondæk og -fundamenter. På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum …Læs mere

Snekkersten Vandværk

Opførelse af nyt vandværk   For Forsyning Helsingør er vi i gang med at opføre et nyt vandværk i Snekkersten. Opgaven udføres i en ”delt totalentreprise” i samarbejde med Krüger og med bistand fra både Gottlieb Paludan Architects og ISC Rådgivende Ingeniører. Det nye vandværk opføres meget tæt på eksisterende værk. Vandværket opføres som 3 sammenbyggede bygningsmasser, bestående af en stor (13 m høj) vandbehandlingshal, en to-etages bygning til teknik …Læs mere

Rosendahl

Udvidelse af domicil   For Rosendah Design Group A/S i Hørsholm er CCBrun i gang med udvidelse af det eksisterende domicil. Udvidelsen består af opførelse af en ny bygning på 2800 kvm i samme stil og design som det eksisterende og omfatter kælder, stue, 1. sal og 2. sal. Byggeriet er tegnet af Utzon Arkitekterne – målene 47 x 47 cm går igen i hele byggeriet. CCBrun skal udføre opgaven i …Læs mere

Fælleddiget, HOFOR

Ny lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget på Amager   For Hovedstadens Forsyning – HOFOR – udfører CC Brun bygningsentreprisen i forbindelse med opførelse af en ny lydvæg. Rådgivende ingeniør på sagen er COWI og Gottlieb Paludan er arkitekter. Vores entreprise inkluderer borede fundamenter i ned til mere end 8 meters dybde. Lydvæggen er mere end 7 m høj. Lydmuren, som omgiver anlægget, har stålbjælker og søjler som den bærende del. …Læs mere

Vedbæk Strandvej

Igennem samarbejde med bygherre, bygherrerådgiver, arkitekt og ingeniører har vi siden oktober måned deltaget i projektering og bygbarheden af en større ombygning af en stor villa på Vedbæk Strandvej. Villaen er meget smukt beliggende på et af de højeste punkter på Vedbæk Strandvej, som giver en meget flot udsigt over Øresund og helt over til Sverige. Opgaven for CCBrun er at gennemføre bygningsarbejderne i nært samarbejde med bygherrens installationsentreprenør Høyrup og …Læs mere