Go to Top

Erhvervsbyggeri

Lautrupvang

Jord-, kloak- og belægningsarbejde i forbindelse med ombygning af en stor kontorejendom. Bygningen skal gøres klar til Nordea Liv og Pension.   CCBrun’s arbejde består i ca. 100 nye parkeringspladser, nye kloakker i underetagen for ny indretning, udvidelse og fornyelse af belægninger og haveanlæg. Fornyelsen af haveanlæg består bl.a. i etablering af specialdesignede højbede, udført med et bagvedliggende stålunderlag, beklædning med sort eternit, opfyldning med letvægtsmuld og plantning af træer …Læs mere

Rosendahl

Udvidelse af domicil   For Rosendah Design Group A/S i Hørsholm er C.C. Brun i gang med udvidelse af det eksisterende domicil. Udvidelsen består af opførelse af en ny bygning på 2800 kvm i samme stil og design som det eksisterende og omfatter kælder, stue, 1. sal og 2. sal. Byggeriet er tegnet af Utzon Arkitekterne – målene 47 x 47 cm går igen i hele byggeriet. C.C. Brun udfører opgaven …Læs mere

Fælleddiget, HOFOR

Ny lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget på Amager   For Hovedstadens Forsyning – HOFOR – har C.C. Brun udført bygningsentreprisen i forbindelse med opførelse af en ny lydvæg. Rådgivende ingeniør på sagen er COWI og Gottlieb Paludan er arkitekter. Vores entreprise inkluderede borede fundamenter i ned til mere end 8 meters dybde. Lydvæggen er mere end 7 m høj. Lydmuren, som omgiver anlægget, har stålbjælker og søjler som den bærende …Læs mere

HOFOR Herjedalgade

I samarbejde med Gottlieb Paludan og MOE har C.C. Brun opført HOFORs nye personalebygning og garage, på Herjedalgade. Personalebygningen rummer primært kontor- og omklædningsfaciliteter samt kantine for HOFORs medarbejdere tilknyttet på adressen. Bygningens 1167 m² er fordelt på 2 etager, formen er rektangulær med shedtag. Facaderne er i stueetagen beklædt med aluminium og på 1. salen med teglsten. Begge etager har slanke vinduer fra gulv til loft. Garagebygningen på 208 m² er …Læs mere

SuperBrugsen Karise

Opførelse af nyt lager samt udvidelse af butik   For SuperBrugsen i Karise har vi udført opførelse af nyt lager samt en udvidelse af butikken. Opgaven omfattede nedrivning af eksisterende naboejendom samt lager for etablering af udvidelsen af butikken samt nyt lager og P-pladser til personalet. Der udføres nyt lager med tilhørende køle- og fryserum, pc-/driftsrum, personaletoiletter, sammenbygning af ny og eksisterende slagterafdeling samt ændring af gammelt lager/højlager til butiksareal. Ved …Læs mere

SK Forsyning – samlokalisering

SK Forsyning er et multiforsyningsselskab, som håndterer el, vand, fjernvarme, gas, gadelys samt spildevand for kunder på Sjælland. C.C. Brun vandt licitationen i totalentreprise i samarbejde med PLH Arkitekter og Midtconsult A/S. Opgaven omfatter en ny administrationsbygning samt ombygning og renovering af et større kompleks af eksisterende værksteder og supportfunktioner samt omklædningsfaciliteter. Den nye administrationsbygning samler organisationen fysisk, da alle administrative funktioner placeres i huset. Den to-etages bygning kobles på …Læs mere

Chr. Hansen

Nedbrydning, ombygning og indretning af ny Trayloadning på 1. sal for Chr. Hansen A/S i Avedøre. Projektet er opdelt i 3 faser: Fase 1, der omhandler nedbrydning af eksisterende tagflade, ovenlys, samt forskalling til et indskudt dæk. Fase 1 foregik mens produktionen for Chr. Hansen stadig var i gang, hvilket betød en del udfordringer med overdækning i hele udførelsesperioden. Fase 2 indeholder montagen af stålskellet der danner rammen for et fremtidigt …Læs mere

InQvation

  For InQvation (en del af Zibra Group) har vi udført en opgave, som omhandler etablering af en Skovlounge i 3 plan samt en møde- og siddetrappe og derudover etablering af 150 arbejdspladser. Projektet inkluderede en ombygning af en eksisterende fabrikshal til innovationscenter for IT: Inqvation Centeret. Opgaven er udført i hovedentreprise og byggeperioden er september – december 2017.   Baggrund og idé Inqvation Centeret tilbyder 150 arbejdspladser, fordelt på …Læs mere

Lundbeck, B8-RCA Relocation

Opførelse af ny bygning   Hos Lundbeck i Valby har CCBrun opført en helt ny bygning, som skal bruges som arkiv. Arkivet skal bruges til opbevaring af dokumentation for alle de forsøg/prøver, der sker i forbindelse med udvikling af medicinske produkter. Loven foreskriver, at denne dokumentation skal gemmes i 30 år efter produktet ikke længere er på markedet. CCBrun har udført storentreprise A: Byggeplads, landskab, grave-/jordarbejder, spuns, dræn, fundament, terrændæk + kloak, …Læs mere

Glentegård, Energinet

Renovering af transformerstation   Glentegård transformerstation er det 3. projekt vi i 2017 skal udføre for Energinet.dk. Projektet minder meget om de to andre (Teglstrupgård og Vejleå), dvs. der skal udføres: Transformerfundament Nedbrydning af eksisterende fundamenter Kloak Derudover skal der opgraves og bortkøres ca. 300 – 400 ton jord i forskellige klasser.   Projektet skal udføres i to etaper. Den første etape er i 2017 og den næste i foråret …Læs mere