Go to Top

Erhvervsbyggeri

NCK pilotanlæg

Opførelse af ny pilotbygning   Projektet omhandler opførelsen af en ny bygning til brug for NCKs pilotprojekter. Byggeprojektet var udbudt som storentreprise, hvor C.C. Brun havde første fase: råhusentreprisen bestående af af jord-, kloak- og betonarbejdet samt elementmontagen til og med det færdige råhus. Bygningen er en udvidelse af NCKs nuværende lokaler på nabovejen Rugmarken. Byggeriet består af en bygning i betonelementer, med stue og 1. sals plan. Facader er sandwichelementer med …Læs mere

Lagkagehuset

Nyt produktionsanlæg   For Lagkagehuset i Brøndby har vi udført bygningsentreprisen i forbindelse med fase 2 af en samlet ombygning og indretning af produktionsanlæg i en eksisterende bygning samt tilbygning. Fase 2 af projektet omfatter: En mindre tilbygning for siloanlæg samt nyt læssehus inkl. tilkørselsrampe med tilhørende udgravning og belægninger. Ombygning af ca. 3.000 m2 i stueplan samt ombygning af velfærdslokaler på 1. sal, herunder nedrivning af diverse konstruktioner, ophugning af dele af gulvene, etablering af …Læs mere

Værket ved Marbjerg

Blødgøringsanlæg til Værket ved Marbjerg   Byggeriet omhandler en ombygning og renovering af en eksisterende bygning, kaldet Blødgøringsbygningen, hvor man fjerner kalken fra vandet. Forud for bygningsentreprisen er bygningen blevet klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rørinstallationer samt betondæk og -fundamenter. På Blødgøringsbygningen udskiftes tag (option), vinduer, port og døre. Derudover  males vægge og lofter i alle rum, og i visse rum også gulvene. I enkelte rum udføres mindre …Læs mere

Snekkersten Vandværk

Opførelse af nyt vandværk   For Forsyning Helsingør er vi i gang med at opføre et nyt vandværk i Snekkersten. Opgaven udføres i en ”delt totalentreprise” i samarbejde med Krüger og med bistand fra både Gottlieb Paludan Architects og ISC Rådgivende Ingeniører. Det nye vandværk opføres meget tæt på eksisterende værk. Vandværket opføres som 3 sammenbyggede bygningsmasser, bestående af en stor (13 m høj) vandbehandlingshal, en to-etages bygning til teknik …Læs mere

Lautrupvang

Jord-, kloak- og belægningsarbejde i forbindelse med ombygning af en stor kontorejendom. Bygningen skal gøres klar til Nordea Liv og Pension.   CCBrun’s arbejde består i ca. 100 nye parkeringspladser, nye kloakker i underetagen for ny indretning, udvidelse og fornyelse af belægninger og haveanlæg. Fornyelsen af haveanlæg består bl.a. i etablering af specialdesignede højbede, udført med et bagvedliggende stålunderlag, beklædning med sort eternit, opfyldning med letvægtsmuld og plantning af træer …Læs mere

Rosendahl

Udvidelse af domicil   For Rosendah Design Group A/S i Hørsholm er C.C. Brun i gang med udvidelse af det eksisterende domicil. Udvidelsen består af opførelse af en ny bygning på 2800 kvm i samme stil og design som det eksisterende og omfatter kælder, stue, 1. sal og 2. sal. Byggeriet er tegnet af Utzon Arkitekterne – målene 47 x 47 cm går igen i hele byggeriet. C.C. Brun udfører opgaven …Læs mere

Fælleddiget, HOFOR

Ny lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget på Amager   For Hovedstadens Forsyning – HOFOR – har C.C. Brun udført bygningsentreprisen i forbindelse med opførelse af en ny lydvæg. Rådgivende ingeniør på sagen er COWI og Gottlieb Paludan er arkitekter. Vores entreprise inkluderede borede fundamenter i ned til mere end 8 meters dybde. Lydvæggen er mere end 7 m høj. Lydmuren, som omgiver anlægget, har stålbjælker og søjler som den bærende …Læs mere

HOFOR Herjedalgade

I samarbejde med Gottlieb Paludan og MOE har C.C. Brun opført HOFORs nye personalebygning og garage, på Herjedalgade. Personalebygningen rummer primært kontor- og omklædningsfaciliteter samt kantine for HOFORs medarbejdere tilknyttet på adressen. Bygningens 1167 m² er fordelt på 2 etager, formen er rektangulær med shedtag. Facaderne er i stueetagen beklædt med aluminium og på 1. salen med teglsten. Begge etager har slanke vinduer fra gulv til loft. Garagebygningen på 208 m² er …Læs mere

SuperBrugsen Karise

Opførelse af nyt lager samt udvidelse af butik   For SuperBrugsen i Karise har vi udført opførelse af nyt lager samt en udvidelse af butikken. Opgaven omfattede nedrivning af eksisterende naboejendom samt lager for etablering af udvidelsen af butikken samt nyt lager og P-pladser til personalet. Der udføres nyt lager med tilhørende køle- og fryserum, pc-/driftsrum, personaletoiletter, sammenbygning af ny og eksisterende slagterafdeling samt ændring af gammelt lager/højlager til butiksareal. Ved …Læs mere

SK Forsyning – samlokalisering

SK Forsyning er et multiforsyningsselskab, som håndterer el, vand, fjernvarme, gas, gadelys samt spildevand for kunder på Sjælland. C.C. Brun vandt licitationen i totalentreprise i samarbejde med PLH Arkitekter og Midtconsult A/S. Opgaven omfatter en ny administrationsbygning samt ombygning og renovering af et større kompleks af eksisterende værksteder og supportfunktioner samt omklædningsfaciliteter. Den nye administrationsbygning samler organisationen fysisk, da alle administrative funktioner placeres i huset. Den to-etages bygning kobles på …Læs mere