Go to Top

Erhvervsbyggeri

Værkstedsbygning Vej & Park

For Næstved Kommune, Vej & Park, skal C.C. Brun opføre en ny værkstedsbygning. Eksisterende bygning nedrives. Den nye bygning er en værkstedsbygning med mekaniker- og smedeværksted med personalerum, værkførerkontor og baderum. Værkstedsbygningen opføres i et plan som en traditionel hal med stålrammer og saddeltag og med indskudt dæk over kontorer og baderum.    

Kløvermarksvej, HOFOR

For HOFOR A/S skal C.C. Brun stå for renoveringsarbejder på Pumpestation Kløvermarksvej. Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning skal afrigges og ryddes for installationer, så den kan anvendes til andet formål. Eksisterende Ristebygning og Venturibygning nedrives. Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen bliver i dag ledt til den gamle pumpestation. Der skal etableres nye forbindelser til det offentlige kloaksystem i stedet. Grundet stor …Læs mere

Chr. Hansen PP

For Chr. Hansen A/S har vi fået endnu en opgave. Den aktuelle byggesag omhandler ombygning af eksisterende Pilotplant i bygning 1, Hørsholm. Der skal etableres et nyt prototyperum, hvor den gamle varemodtagelse ombygges til at kunne indeholde en ny prototypelinje til brug for bl.a. produktion af prøver til kunder. Derudover etableres et nyt pillefryserum. C.C. Brun udfører opgaven i storentreprise.    

LIFE

Projektet LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) omfatter en bygning, som skal benyttes af børn og unge mennesker med det formål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag. Bygningens samlede areal er ca. 4.000 m², i 3 etager, fordelt på ca. 800 m² kælder med teknik og servicearealer, stue og 1. sal med kontorer, laboratorier, tilhørende servicekerner og reception, samt i bygningens kerne et auditorium som et dobbelthøjt rum. C.C. Brun har vundet …Læs mere

Station Blangslev

Ombygning 132kV Station Blangslev   For Energinet har vi fået endnu en opgave. Vi har efterhånden fået et rigtigt godt samarbejde med Energinet, dette er den 4. sag i rækken. Dette projekt omhandler udførelse af to transformerfundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle gamle transformere fra 50’erne. Inden støbningen af fundamenterne kan gå i gang, skal støjvægge nedbrydes og eksisterende fundament optages, og der skal skæres af eksisterende …Læs mere

DBI

Etablering af en tilbygning til eksisterende administrationsbygning   Opgaven omfatter etablering af en ny bygning, som via en forbindelsesgang sammenbygges med den eksisterende bygning. Den nye bygning indeholder en 14 m høj prøvehal til facadetest. Resten af bygningen indeholder lager og værkstedfaciliteter, samt kursus kontorarealer, fordelt på 2 etager. Det samlede etageareal er på ca. 2000 m2 (brutto). Arbejdet udføres i hovedentreprise.  

DTU Science Park

Udførelse af  ombygning og nyindretning af stueetagen i bygning 2 på Agern Allé for DTU Science Park.   Derudover omfattede opgaven også nye el- og ventilationsinstallationer.   Opgaven er udført i hovedentreprise.  

Valsemøllen 2019

Tilbygninger til administrationsbygning   For Valsemøllen A/S i Køge skal vi udføre 2 tilbygninger med relaterede arbejder: – en tilbygning til den eksisterende kantine og – en tilbygning indeholdende kontorer samt mødelokale på 1. sal.   Opgaven udføres  i hovedentreprise.  

Taconic B160

Ombygning og tilbygning   Opgaven for Taconic Biosciences A/S  omfattede 270 m2 ombygning af eksist. bygning til produktion og 350 m2 nybygning til omklædning og teknikum. Arbejdet er udført i hovedentreprise med Gottlieb Paludan, Strunge Jensen A/S og Jodan som rådgivere.    

Roskilde Materielgård

Renovering af Roskilde Materielgård for Vejdirektoratet Materielgården i Roskilde anvendes til driften af Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor pladsen om vinteren anvendes til læsning af salt og saltlage på saltspredere samt rengøring af materiel. Om sommeren fungerer materielgården som oplag af vintermateriel, hvor service og vedligehold foretages, således Vejdirektoratets materiel, saltspredere og sneplove er klar til drift i vinterperioden. Opgaven omfatter nedrivning, renovering af salthal, ny saltsilo, udskiftning af afløbsledninger, ny belægning, hegn …Læs mere