Go to Top

Erhvervsbyggeri

Sortebrødre Plads

Overdækning af varegård og nedkørselsrampe   Opgaven omhandler etablering af overdækning af eksisterende åbne varegårde beliggende i kælderniveau samt etablering af trappehus i 4 etager fra kælderniveau -2 til 1. sals niveau. Derudover udføres en udvidelse af eksisterende kørerampe til varegårdene. I forbindelse med overdækningen af varegårdene skal den eksisterende nedkørselsrampe til varegårdene ombygges og udvides. Den eksisterende stibroforbindelse fra Biblioteksgangen til Ved Klostermuren skal nedrives og der planlægges udført …Læs mere

Albertslund Materialegård

For Albertslund Kommune har vi vundet sag, som omhandler etablering af en ny materialegård på 143 m2. Projektet omfatter en tilbygning af kontorområde, etablering af atriumgård, udskiftning af vinduer til eksist. møderum. Samtidig skal et eksist. depotrum ombygges til tekøkken, garderobe samt toiletfaciliteter. Opgaven udføres i hovedentreprise og forventes afleveret til foråret 2021.  

Psyk. Slagelse

For Region Sjælland er C.C. Brun i gang med at udføre en mindre hovedentreprise på Psykiatrisk Sygehus Slagelse. Opgaven omfatter ombygning og sammenlægning af patientstuer, ny akutmodtagelse samt etablering af ambulancesluse. Med en god planlægning og opstart er det lykkedes i godt samarbejde med bygherre og HS arkitekter af følge den udbudte plan. C.C. Brun udfører selv jord, kloak, beton, tømrer og ombygningsarbejder.  

Værkstedsbygning Vej & Park

  Opførelse af en ny værkstedsbygning for Næstved Kommune, Vej & Park. Den nye bygning er en værkstedsbygning med mekaniker- og smedeværksted med personalerum, værkførerkontor og baderum. Værkstedsbygningen opføres i et plan som en traditionel hal med stålrammer og saddeltag og med indskudt dæk over kontorer og baderum. Opgaven omfattede desuden nedrivning af den eksisterende bygning.  

Kløvermarksvej, HOFOR

For HOFOR A/S skal C.C. Brun stå for renoveringsarbejder på Pumpestation Kløvermarksvej. Den gamle spildevandspumpestation er taget ud af drift, og den fredede bygning skal afrigges og ryddes for installationer, så den kan anvendes til andet formål. Eksisterende Ristebygning og Venturibygning nedrives. Spildevand og overfladeafvanding fra arealerne omkring pumpestationen bliver i dag ledt til den gamle pumpestation. Der skal etableres nye forbindelser til det offentlige kloaksystem i stedet. Grundet stor …Læs mere

Chr. Hansen PP

For Chr. Hansen A/S har vi fået endnu en opgave. Den aktuelle byggesag omhandler ombygning af eksisterende Pilotplant i bygning 1, Hørsholm. Der skal etableres et nyt prototyperum, hvor den gamle varemodtagelse ombygges til at kunne indeholde en ny prototypelinje til brug for bl.a. produktion af prøver til kunder. Derudover etableres et nyt pillefryserum. C.C. Brun udfører opgaven i storentreprise.    

LIFE

Projektet LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) omfatter en bygning, som skal benyttes af børn og unge mennesker med det formål at øge interessen for de naturvidenskabelige fag. Bygningens samlede areal er ca. 4.000 m², i 3 etager, fordelt på ca. 800 m² kælder med teknik og servicearealer, stue og 1. sal med kontorer, laboratorier, tilhørende servicekerner og reception, samt i bygningens kerne et auditorium som et dobbelthøjt rum. C.C. Brun har vundet …Læs mere

Station Blangslev

Ombygning 132kV Station Blangslev   For Energinet har vi fået endnu en opgave. Vi har efterhånden fået et rigtigt godt samarbejde med Energinet, dette er den 4. sag i rækken. Dette projekt omhandler udførelse af to transformerfundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle gamle transformere fra 50’erne. Inden støbningen af fundamenterne kan gå i gang, skal støjvægge nedbrydes og eksisterende fundament optages, og der skal skæres af eksisterende …Læs mere

DBI

Etablering af en tilbygning til eksisterende administrationsbygning   Opgaven omfatter etablering af en ny bygning, som via en forbindelsesgang sammenbygges med den eksisterende bygning. Den nye bygning indeholder en 14 m høj prøvehal til facadetest. Resten af bygningen indeholder lager og værkstedfaciliteter, samt kursus kontorarealer, fordelt på 2 etager. Det samlede etageareal er på ca. 2000 m2 (brutto). Arbejdet udføres i hovedentreprise.  

DTU Science Park

Udførelse af  ombygning og nyindretning af stueetagen i bygning 2 på Agern Allé for DTU Science Park.   Derudover omfattede opgaven også nye el- og ventilationsinstallationer.   Opgaven er udført i hovedentreprise.