Go to Top

Brolægning

HOFOR Herjedalgade

I samarbejde med Gottlieb Paludan og MOE har C.C. Brun opført HOFORs nye personalebygning og garage, på Herjedalgade. Personalebygningen rummer primært kontor- og omklædningsfaciliteter samt kantine for HOFORs medarbejdere tilknyttet på adressen. Bygningens 1167 m² er fordelt på 2 etager, formen er rektangulær med shedtag. Facaderne er i stueetagen beklædt med aluminium og på 1. salen med teglsten. Begge etager har slanke vinduer fra gulv til loft. Garagebygningen på 208 m² er …Læs mere

Lindevangskolen, Frederiksberg

Udførelse af en tilbygning samt en mindre ombygning i eksisterende skolebygning.   Den nye bygning er en tilbygning til den eksisterende skole på ca. 1000 m2 samt en tagterrasse på ca. 500 m2. Skolen er en meget spændende opgave med mange “specielle” løsninger. Loftet i de enkelte klasselokaler er f.eks. et åbent strækmetalloft, så alle installationer over loftet er synlige. Tilbygningen er på 2 etager og opføres med betonbagvægge med skalmur samt huldæk. Tagterrassen …Læs mere

Ansgar Kirke

Ombygning af Ansgarkirken sognegård og opførelse af nyt kapel På pladsen til sognegården er opført et nyt foyerområde på ca. 68 m2, som giver niveaufri adgang både til sognegården og til et nyt præstekontor, der er indrettet i det daværende kapel. Kapellet, der var placeret i forbindelsesbygningen mellem kirken og sognegården, blev nedlagt og om- og udbygget til et stort funktionelt præstekontor med gulv i samme niveau som det nye foyerområde …Læs mere

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus

Opførelse af nyt bibliotek / kulturhus.   I Tingbjerg har CCBrun udført råhusentreprisen ved opførelsen af et nyt bibliotek/kulturhus. Huset forventes at blive et knudepunkt, hvor beboere og klubber fra Tingbjerg kan samles med masser af muligheder for fællesskab og kulturelle oplevelser. Bygningen er opført i fem etager (inkl. kælder) og kommer til at have et samlet areal på 1.584 m2. Byggeriet blev udbudt i tre storentrepriser, hvor CCBrun står …Læs mere

Parallelvej COWI

Brolægning hos COWI på Parallelvej   I forbindelse med en opgradering af dele af kontorerne hos COWI A/S på Parallelvej i Lyngby har C.C. Brun forestået en beton- og belægningsopgave med nye fundamenter og gulvstøbning samt en del brolæggerarbejder. Kontorprojektet omfatter etablering af en gangbro i glas mellem to bygninger på tværs af Parallelvej med en frihøjde på 4,34 meter. Det indebærer, at vejen på det højeste sted skulle sænkes …Læs mere

Skælskør Bibliotek

I forbindelse med ombygningen af Skælskør Bibliotek skulle der også udføres en moshave. En moshave laves ved at tage frisk mos, som skrabes af gamle fliser. Derefter blandes det med yoghurt, hvorefter det smøres på de nye sten. Moshaven blev udført med kantsten granit (blå rønne) og fyldt ud med mosaiksten. Udført i 2006.

SuperBest, Maribo

Renovering af del af parkeringsplads ved SuperBest i Maribo. Store dele af parkeringspladsen havde sat sig, idet den var anlagt ovenpå en gammel søbund. I området foran hovedindgangen var sætningerne op til 60 cm. I første omgang skulle de 500 kvm nærmest hovedindgangen rettes op. Gamle belægningssten blev taget op og opfyld opgravet og bortkørt. Derefter blev der fyldt op med lecanødder, inden nyt bærelag og nye belægningssten blev udført. …Læs mere