Go to Top

Boligbyggeri

Østergade, Næstved

I Østergade, Næstved by, udfører vi jord-, kloak- og betonarbejdet ved opførelsen af 16 boliger i 3 blokke, hver blok er på 3 etager. Derudover etableres teknik- og P-kælder under to af blokkene. Det samlede byggeri er ca. 1400 kvm.   Arbejdet forventes afsluttet først på efteråret.  

Vedbæk Strandvej

Igennem samarbejde med bygherre, bygherrerådgiver, arkitekt og ingeniører har vi deltaget i projektering og bygbarheden af en større ombygning af en stor villa på Vedbæk Strandvej. Villaen er meget smukt beliggende på et af de højeste punkter på Vedbæk Strandvej, som giver en meget flot udsigt over Øresund og helt over til Sverige. Opgaven for C.C. Brun var udførelse af bygningsarbejderne i nært samarbejde med bygherrens installationsentreprenør Høyrup og Clemmesen A/S. …Læs mere

Nyt landhus

Opførelse af nyt landhus   I Kattinge tæt på Roskilde, har CCBrun haft et for os lidt uvant projekt, opførelsen af et ca. 250 kvm fuldmuret hus med stråtag. Huset er opført i gammel stil og består af kælder, stue og 1. sal. Til opførelse af vægge gik ca. 40.000 teglsten som enten blev filtet eller pudset. Tømrerarbejdet bestod bl.a. i håndhugget tømmer, trægulve og stråtag og kviste. Der blev etableret …Læs mere

Østerskov Krat

CCBrun har udført opførelse af en tilbygning, hvor der skal opføres en garage på 163 kvm. Opgaven omfattede også en del anlægsarbejder, hvor vi blandt andet har udførtt ca. 40 m gabion-vægge. Bygningen skulle delvist graves ned / dækkes med jord, hvorpå der skulle beplantes og sås græs. Efterfølgende har vi fået et ekstraarbejde med støbning af belægninger rundt om huset samt en kommende pool.    

Taarbæk Strandvej

Opførelse af boligblokke   På Taarbæk Strandvej er vi igang med opførelsen af 2 boligblokke med i alt 6 boliger. De 6 boliger er forskellige i størrelse og indretning. Størrelserne varierer fra 126 m2 til 191 m2 og er i to etager. Husene er designet med respekt for området. Ved udformningen af arkitekturen er der skelet både til de gamle fiskerhuse og den nærliggende strands udseende. Resultatet bliver huse, som …Læs mere

Lejerbo, Fensmark

Opførelse af 85 almene boliger på Alfehøjvej i Fensmark. Alfehøjvej er en ny vej, som er med i projektet. Bebyggelsen er udformet som 17 selvstændige boligblokke, med P-pladser mellem vej og de enkelte blokke samt stiforbindelser. Tagkonstruktionen er udført af gitterspærfag med tagdækning af vingetegl incl. undertag. Gulv er udført med parketgulve i opholdsrum. I baderum og entréer gulvklinker. Lofter er malede gipslofter. Facadepartier er udført som færdigmalede træelementer med …Læs mere

Trollbo, Rønnebækhave, Næstved

Trollebo er en tømreropgave, som vi udfører i fagentreprise med Hansen & Andersen som hovedentreprenør. Bebyggelsen består af en boligblok i 2 etager med 15 boliger og en villa, også i 2 etager med 8 boliger. Derudover opføres der fællesskure til samtlige boliger samt depotskur. Tømreropgaven består af udførelse af hele tagkonstruktionen på de 2 blokke. På boligblok klar til tagsten og på villa til stålplader, som vi udfører. Udvendigt …Læs mere

Nordgården, Køge

Tagudskiftning og altanrenovering Byggeriet omfatter bl.a. følgende arbejder: Udskiftning af eksisterende tegltag ca. 1900 m2 med nyt undertag og nye tegl. Udskiftning af eksisterende ventilation med nye emhætter i hver lejlighed (tidligere naturligt aftræk). Delvis renovering af gl. murværk. Udskiftning af gl. nedløbsrør fra altaner. Altanrenovering omfattende afrensning, betonrenovering, overfladebehandling samt malerbehandling og nye stålrækværker.

Hovedgaden 16, Hørsholm

Byggesagen omfattede en til- og ombygning af eksisterende forretningsejendom. Til- og ombygningen omfattede i store træk: etablering af kælder samt overliggende tilbygning i 3 etager, ny tagetage, ny facade mod hovedgaden samt etablering af gulv i stueplan i et niveau. I tilbygningen etableredes ny gennemgående trappe til tagetagen. Eksisterende tagkonstruktion blev revet ned og der etableredes ny etageadskillelse. Gulv i stueplan/forretning blev udført i ens plan. Ny kælder skal anvendes …Læs mere

Mikkel Bryggers Gade

For Ejerforeningen Mikkel Bryggers Gade fik vi en opgave med gårdrenovering samt nyindretning af kælder. C.C. Brun Entreprise A/S’ arbejde omfattede: Indretning af ny cykelkælder, ny gårdbelægning med chausseesten/bordursten samt ny kældertrapperiste til lyskasser i stål. Vi havde underentreprenører til udførelse af følgende: Lift, maler-, murer- og el-arbejde samt nedrivning. Arbejdet blev udført i hovedentreprise og afleveret medio december 2010.