Go to Top

Kloakarbejde

Vi udfører kloakarbejder, såvel renovering som nyanlæg. Vi har to autoriserede kloakmestre, som forestår den dagligekontrol og udførelse af kloakanlæg.

CCBrun Entreprise A/S anvender et akkrediteret kvalitetssystem, som er godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S.

Systemet sikrer både korrekt udførelse i alle detaljer, samt en ensartet løsning af opgaverne, både med hensyn til kvalitet og dokumentation.