Go to Top

Jordarbejde

Hos CCBrun Entreprise A/S råder vi over en maskinpark, som betyder, at vi selv udfører jordarbejder på vore byggeopgaver.

Jordopgaverne er typisk muldafrømning, udgravninger for  fundamenter eller kælderareal, gravning for rørlægning samt maskinarbejde i forbindelse med finisharbejder, herunder bundopbygning til belægninger.

Alle vore maskiner serviceres fra eget værksted.