Go to Top

Betonarbejde

CCBrun Entreprise A/S har stolte traditioner m.h.t. betonarbejde. Allerede få år efter selskabets stiftelse i 1947 kastede virksomheden sig over betonarbejde og i særdeleshed betonkonstruktion.

Opgaverne med beton spænder vidt, fra broer over togbaner, vejbroer, renseanlæg, funderinger, terrændæk, egentlige råhusentrepriser og P-huse.

Indenfor betonarbejdet kan vi løse alle opgaver, d.v.s. opstilling af forskalling, binding af jern/armering samt udstøbning af beton.