Go to Top

Arbejdsmiljø

Gennem en målrettet og kompromisløs indsats har vi hos CCBrun Entreprise A/S opnået markante resultater i bestræbelserne på at have et af byggebranchens bedste arbejdsmiljøer.

Hos CCBrun Entreprise A/S er vi 100-130 ansatte, hvoraf tre personer er ansat i flexjob-ordninger eller §56-forhold.

Siden 2007 har vi gennemført en massiv opgradering af arbejdsmiljø-relaterede kurser – kurser som f.eks.:

  • Introduktion til arbejdsmiljø (to dage) – der afholdes løbende kurser for at sikre at alle nye medarbejdere også får dette kursus
  • Kompetanceafklaring og værdispil (en dag)
  • Førstehjælpskurser – afholdes løbende, ved behov
  • Opfølgning til førstehjælpskurser
  • Relevante certifikatuddannelser, epoxy, truck, teleskoplæsser, kran, rullestillads

 

Sikkerhedsudvalg

Sikkerhedsudvalget i CCBrun består p.t. af følgende personer:

  • Jan Stysiek
  • Frank Nielsen
  • Bjarni Gudmundsson
  • Jesper Vive Nielsen
  • Jørgen Christensen

Fravær / arbejdsulykker

Vi registrerer fravær og anvender dette som et styringsredskab/måling af det interne arbejdsmiljø.

Niveauet for fraværet hos CCBrun kan ses af seneste udgave af CCB Nyt, som findes under “Aktuelt” her på hjemmesiden.