Go to Top

C.C. Brun Entreprise A/S

ccbrunC.C. Brun Entreprise A/S er en moderne entreprenørvirksomhed med egen produktion af jord-, kloak-, vej-, beton-, element-, tømrer-, snedker-, smede- samt brolæggerarbejde.

Virksomheden beskæftiger i gennemsnit ca. 100 medarbejdere, som udfører erhvervs-, institutions- og boligbyggerier samt renoveringer i hoved- og totalentrepriser på hele Sjælland. Endvidere udføres fagentrepriser indenfor alle former for byggeri.

Organisatorisk gennemfører virksomheden projekter med egne entrepriseledere, og inden for egenproduktionen er virksomheden organiseret med entrepriseformænd, der har det ledelsesmæssige og faglige ansvar for de respektive fagområder.

C.C. Brun Entreprise A/S er en professionelt arbejdende virksomhed, som hele tiden forsøger at være på forkant med udviklingen i branchen. Virksomheden har det klare mål, at brugere af virksomhedens byggerier – fra kontorer og lagerbygninger til børnehaver og restauranter – har et godt indeklima og et godt arbejdsmiljø.

C.C. Brun Entreprise A/S arbejder efter eget kvalitetsstyringssystem som beskrevet i vores kvalitetsstyringshåndbog.

Fakta

Ejerskab

C.C. Brun Entreprise A/S har pr. marts 2009 følgende ejerforhold, hvor Stysiek ApS ejer 10%, KGH Holding Grindsted A/S ejer 30% og de resterende 60% af aktiekapitalen ejes af Kristian Lind ApS.

KGH Holding Grindsted A/S er moderselskab for K.G. Hansen & Sønner a/s, et større entreprenørfirma beliggende i Midtjylland, som har en koncernomsætning på ca. 750 mill.kr. samt en egenkapital på ca. 200 mill.kr.

Bestyrelse

Bestyrelsen i C.C. Brun Entreprise A/S består af:

  • Anders Borg-Hansen
  • Carsten Ludvig
  • Dines Bagenkop Nielsen
  • Jens Ibsen

Bank

  • Spar Nord Bank, Næstved

Forsikring

  • TopDanmark

Arbejdsgarantier

  • Tryg Garanti
  • Atradius

CVR-nr. 82559310